Posadziliśmy las Erasmusa pod Warszawą


Pierwsze 4000 drzew z 25 tys. zaplanowanych do posadzenia z okazji 25-lecia programu Erasmus już rośnie! Akcja sadzenia lasu Erasmusa, zainicjowana 15 kwietnia w Leśnictwie Torfy pod Celestynowem, jest doskonałą formą świętowania jubileuszu programu w pożyteczny sposób.

W przedsięwzięciu wzięła udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Aneta Wilmańska, która w 1999 roku wyjechała w ramach programu Erasmus do Grecji. Z ramienia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w akcji uczestniczyli: zastępca dyrektora generalnego Tomasz Bratek, dyrektor programu „Uczenie się przez całe życie” Anna Atłas oraz zastępca dyrektora programu „Uczenie się przez całe życie” ds. programu Erasmus Beata Skibińska. W sadzenie lasu zaangażowali się także leśnicy, a wśród nich m.in. zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych Marcin Polak, dyrektor RDLP w Warszawie – Wojciech Fonder oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów – Artur Dawidziuk.

Nie udałoby się jednak posadzić 4000 sosen, gdyby nie międzynarodowa grupa studentów zaproszonych do udziału w przedsięwzięciu.

Wśród uczestników akcji sadzenia lasu Erasmusa promowana była kampania informacyjno-edukacyjna „Świadomi zagrożenia”, której celem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania pożarom lasów.

„Las Erasmusa” to społeczna akcja sadzenia lasów prowadzona od 2008 roku przez międzynarodowe stowarzyszenie Erasmus Student Network we współpracy z Lasami Państwowymi. W roku jubileuszu 25-lecia funkcjonowania programu Erasmus w Europie polska sekcja stowarzyszenia Erasmus Student Network zaplanowała posadzenie rekordowej liczby 25 tys. sadzonek na terenie 12 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych.

Obchody 25-lecia programu Erasmus są objęte patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Sadzenie lasu Erasmusa