Poszukujemy ekspertów do projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji poszukuje ekspertów stanowiących wsparcie merytoryczne w projekcie „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. Głównym zadaniem ekspertów będzie opracowania mappingu funkcjonujących rozwiązań w zakresie podnoszenia umiejętności podstawowych u osób dorosłych, opracowania wskazówek dotyczących sposobu zdiagnozowania potrzeb osób z niskimi umiejętnościami podstawowymi, opiniowania materiałów powstałych w ramach projektu.

Nabór ekspertów prowadzony jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie: BIP