POWERGEDON 2019
5 lecie PO WER

3 – 5 czerwca 2019 r.

Miejsce: Pałac i Folwark Łochów k. Warszawy

POWERGEDON to przedsięwzięcie, które zostało zainicjowane na 60-lecie istnienia Europejskiego Funduszu Społecznego, 5-lecie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, a także 30-lecie Programu Erasmus + w Europie.

POWERGEDON 2019 to trzecia edycja tego wydarzenia, połączona z konferencją z okazji 5-lecia realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji projektów ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem wydarzenia jest wsparcie instytucji w budowaniu dobrych relacji w zespołach projektowych tzw. team building, nawiązywanie współpracy międzyinstytucjonalnej, sprawdzenie oraz ulepszenie takich elementów jak praca zespołowa, podział obowiązków (delegacja zadań oraz ich realizacja), reagowanie w sytuacjach kryzysowych, motywacja do działania, wspólne rozwiązywanie problemów.

Celem wydarzenia jest wsparcie instytucji w budowaniu dobrych relacji w zespołach projektowych tzw. team building, sprawdzenie oraz ulepszenie takich elementów jak praca zespołowa, podział obowiązków (delegacja zadań oraz ich realizacja), reagowanie w sytuacjach kryzysowych, motywacja do działania, wspólne rozwiązywanie problemów.

null

I dzień KONFERENCJA

W ramach pierwszego dnia (3 czerwca 2019r.) planowana jest organizacja konferencji pn. INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W EDUKACJI”.

W konferencji poświęconej tematyce innowacji społecznych  i  mobilności ponadnarodowych uczestniczyć będą przedstawiciele oświaty i instytucji realizujących projekty mobilności, w tym: nauczyciele, dyrektorzy szkół, kadra zarządzająca placówkami edukacyjnymi oraz przedstawiciele instytucji zajmujący się niezawodową edukacją dorosłych. Spotkanie to doskonała okazja do dyskusji nt. roli i znaczenia projektów w procesie budowania kapitału społecznego, rozwijania współpracy międzynarodowej oraz wymiany doświadczeń. W ramach konferencji będzie również możliwość zapoznania się z Mobilnym Centrum Edukacyjnym FRSE.

null

II dzień POWERGEDON

W ramach drugiego dnia (4 czerwca 2019r.) planowana jest organizacja Olimpiady POWERGEDON czyli zmagań sportowych drużyn zgodnie z mottem olimpijskim „Citius, Altius, Fortius”, czyli „Szybciej, Wyżej, Mocniej”, które wzywa do wprowadzania innowacji, nowych rozwiązań i stałego rozwoju. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję podnieść swoje kompetencje z zakresu budowania poprawnych relacji w zespole projektowym, grupowego i kreatywnego rozwiązywania problemów oraz wymienić się swoimi doświadczeniami.  Zadania będą realizowane przez 2 osobowe zespoły, które na co dzień zarządzają projektami PO WER.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli beneficjentów, którzy realizują bądź realizowali projekty mobilności w ramach środków PO WER w sektorach kształcenie i szkolenia zawodowe (VET),  edukacja szkolna (SE) i edukacja dorosłych (AE) w latach 2014-2018. W przypadku sektorów VET i SE pierwszeństwo mają Beneficjenci z największą liczbą zrealizowanych projektów w ramach PO WER oraz beneficjenci, którzy nie uczestniczyli w poprzednich edycjach POWERGEDON. W przypadku takiej samej liczby zrealizowanych projektów decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku sektora AE decydować o udziale będzie wyłącznie kolejność zgłoszeń.

Weryfikacji zgłoszeń dokona powołana Komisja.

Każda instytucja zgłasza 1 drużynę 2 – osobową.

Maksymalna ilość zespołów – 75.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. FRSE zapewnia noclegi na czas trwania wydarzenia.

Dla chętnych będzie również przewidziana możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu z Warszawy na miejsce wydarzenia.

Kontakt

Magdalena Kurowska
e-mail: mkurowska@frse.org.pl
tel. 22 46 31 654
Katarzyna Głowacka
e-mail: kglowacka@frse.org.pl
tel. 22 46 31 678

Miejsce

Pałac i Folwark Łochów

Fundusz Europejski, FRSE, Powergedon, UE