POWERGEDON – Rewolucja 4.0 – kompetencje 4.0

7 – 9 czerwca 2018 r.

Miejsce: Hotel Trylogia w Zielonce koło Warszawy

POWERGEDON to przedsięwzięcie, które zostało zainicjowane na 60-lecie istnienia Europejskiego Funduszu Społecznego, 5-lecie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, a także 30-lecie Programu Erasmus + w Europie. 

POWERGEDON 2018 to druga edycja tego wydarzenia.

 

Celem wydarzenia jest wsparcie instytucji w budowaniu dobrych relacji w zespołach projektowych tzw. team building, sprawdzenie oraz ulepszenie takich elementów jak praca zespołowa, podział obowiązków (delegacja zadań oraz ich realizacja), reagowanie w sytuacjach kryzysowych, motywacja do działania, wspólne rozwiązywanie problemów.

null

I dzień konferencji

W ramach pierwszego dnia (7 czerwca 2018) planowana jest organizacja konferencji pn.POWERGEDON –Rewolucja 4.0 – kompetencje 4.0’”.

Założeniem konferencji będzie omówienie zmian, jakie czekają polski przemysł i szkoły w związku ze zbliżającą się rewolucją technologiczną i wynikającą z tego reorientacją procesu edukacji. Spotkanie będzie również okazją do wysłuchania doświadczonych instytucji realizujących ciekawe projekty, wykraczające poza standardowe rozwiązania, wychodzące na przeciw zbliżającym się zmianom technologicznym. W ramach konferencji będzie również możliwość zapoznania się z Mobilnym Centrum Edukacyjnym i Pracowniami Przyrodniczymi – nową inicjatywą FRSE.

null

II dzień POWERGEDON

W ramach drugiego dnia (8 czerwca 2018) planowana jest organizacja POWERGEDONU. Ideą wydarzenia będą zadania zespołowe nawiązujące tematyką do epoki szlachecko-rycerskiej. Mottem tegorocznego Powergedonu jest „Starcie z historią”. Zadania będą realizowane przez 4 osobowe zespoły, które na co dzień zarządzają projektami POWER. Zaproponowane zadania będą nawiązywać do tematyki potrzebnej w trakcie realizacji projektów, które nierzadko bywają starciem z kolejnymi wyzwaniami zadaniami projektowymi. Charakter zadań będzie miał na celu budowanie poprawnych relacji w zespole projektowym, poprawę komunikacji pomiędzy jego członkami, grupowe rozwiązywanie problemów projektowych oraz wymianę doświadczeń pomiędzy zespołami projektowymi.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli beneficjentów, którzy realizują bądź realizowali projekty mobilności w ramach środków POWER w sektorach VET i SE w latach 2014-2017. Pierwszeństwo mają Beneficjenci z największą liczbą zrealizowanych projektów w ramach POWER oraz beneficjenci, którzy nie uczestniczyli w ubiegłorocznym wydarzeniu POWERGEDON. W przypadku takiej samej liczby zrealizowanych projektów decydować będzie kolejność zgłoszeń. Weryfikacji zgłoszeń dokona powołana Komisja. Każda instytucja zgłasza 1 drużynę 4 – osobową. Maksymalna ilość zespołów – 20.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. FRSE zapewnia nocleg na czas trwania wydarzenia.

Dla chętnych będzie również przewidziana możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu z Warszawy na miejsce wydarzenia.

Kontakt

Patrycja Szczypska
e-mail: pszczypska@frse.org.pl
tel. 22 46 31 691
Katarzyna Łukasiak
e-mail: klukasiak@frse.org.pl
tel. 22 46 31 674

Miejsce

Hotel Trylogia w Zielonce koło Warszawy

Fundusz Europejski, FRSE, Powergedon, UE