Powstanie Rada Dyrektorów Szkół Zawodowych


Powołanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych oraz zainicjowanie sieci współpracy tychże szkół to główny cel pierwszego posiedzenia Rad Dyrektorów Szkół Zawodowych, które odbędzie się 4 stycznia 2018 r. w Hotelu Mercure w Warszawie. Organizatorami wydarzenia jest Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Prócz ukonstytuowania się rady dyrektorów szkół zawodowych na spotkaniu poruszone zostaną też m.in. kwestie kierunków zmian w szkolnictwie branżowym i technicznym, jak i działań Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz Spółek Skarbu Państwa w zakresie kształcenia zawodowego i doradztwa zawodowego. Ponadto, podczas spotkania przedstawione zostaną inicjatywy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na rzecz wsparcia szkolnictwa branżowego
i technicznego

Kształcenie zawodowe obok szkolnictwa wyższego ma duży wpływ na edukację przyszłych pracowników, a tym samym na rozwój gospodarczy. Oczekiwania wobec poziomu wykształcenia pracowników stale rosną i dotyczą wszystkich sektorów. Stąd też działania zmierzające do rozwoju umiejętności potrzebnych na rynku pracy w ramach szkolnictwa zawodowego. W tym aspekcie bardzo ważne jest  wzmocnienie współpracy szkolnictwa zawodowego z pracodawcami.

W spotkaniu weźmie udział: Anna Zalewska – minister edukacji narodowej, Marzena Machałek – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, dr Paweł Poszytek – dyrektor generalny FRSE, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+, przedstawiciele Kuratoriów oraz dyrektorzy szkół zawodowych.