Poznaj trenerów eTwinning i podnieś swoje kwalifikacje zawodowe!


Trenerzy warsztatów regionalnych eTwinning to doświadczeni nauczyciele i pracownicy ośrodków doskonalenia zajmujący się szkoleniem nauczycieli podczas warsztatów komputerowych w swoich regionach. W ramach swoich zadań trenerzy oferują nauczycielom pakiet bezpłatnych szkoleń na temat narzędzi eTwinning usprawniających zdalną współpracę między szkołami, także w ramach programu Erasmus+.

Zapraszamy do skorzystania z pojedynczych szkoleń lub z całej serii:

  • Dołącz do eTwinning – podstawowe informacje o programie eTwinning oraz możliwości platformy eTwinning Live
  • Załóż projekt eTwinning – nawiązywanie współpracy, planowanie projektu i wykorzystanie możliwości platformy TwinSpace
  • Narzędzia informatyczne z eTwinning – podniesienie jakości realizowanych projektów.

Więcej informacji na stronie https://etwinning.pl/