Program edukacyjny Stowarzyszenia Nigdy Więcej


Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do udziału w programie edukacyjnym Stowarzyszenia „Nigdy Więcej” skierowanym do nauczycieli polskich szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. Projekt ten jest realizowany w ramach programu odpowiedzialności społecznej UEFA Euro 2012 „RESPECT Diversity”.

Program skierowany jest do nauczycieli, pedagogów i wychowawców wszystkich szkół i innych placówek wychowawczych. Celem programu jest pogłębienie ich świadomości i wiedzy o sposobach przeciwdziałania rasizmowi, przejawom ksenofobii i szeroko pojętej nietolerancji, ze szczególnym uwzględnieniem problemu rasizmu w sporcie (kampania „Wykopmy rasizm ze stadionów”).

Zdobyte na szkoleniach umiejętności mogą być pomocne podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie, historii, języka polskiego czy wiedzy o kulturze. Treści zawarte w programie mogą mieć także zastosowanie podczas zajęć wychowania fizycznego i godzin wychowawczych. Ma to szczególne znaczenie w kontekście zbliżających się Mistrzostw Europy UEFA Euro 2012. Szkolenie jest bezpłatne.

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest antyrasistowską organizacją społeczną, działającą w Polsce od 1996 roku. Koordynuje ona działania Football Against Racism in Europe (oficjalnego partnera UEFA w dziedzinie walki z dyskryminacją) w Europie Środkowo-Wschodniej.

Celem stowarzyszenia jest promocja wielokulturowości i szacunku dla odmienności, a także przeciwdziałanie rasizmowi, ksenofobii i dyskryminacji.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia www. nigdywiecej. org.