Program Erasmus+ Młodzież


Program Erasmus+ to nowe możliwości i nowe zasady ubiegania się o dofinansowanie projektów. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na temat zmian dotyczących beneficjentów programu “Młodzież w działaniu”. Kiedy składać wnioski? Jakie wcześniejsze działania odpowiadają obecnym akcjom programu Erasmus+? Gdzie szukać odpowiedzi?

Nowy Program a młodzież
Biorąc pod uwagę edukację pozaformalną, program „Młodzież w działaniu” także znalazł kontynuację w Erasmusie+. Młodzi ludzie nadal mogą korzystać z możliwości wyjazdu na wolontariat, zorganizować wymianę młodzieżową, międzynarodową inicjatywę, czy też spotkać się z politykami i wpływać na politykę młodzieżową. Również pracownicy młodzieżowi i osoby pracujące z młodzieżą mają szanse rozwijać swoje kompetencje na szkoleniach i seminariach. Ponadto w szerokim wachlarzu możliwości pojawiły się projekty partnerstw strategicznych, które umożliwiają międzynarodową współpracę pomiędzy organizacjami z różnych środowisk (np. organizacja młodzieżowa i muzeum). W zasadzie poza Krajowymi Inicjatywami Młodzieżowymi kontynuację w nowym programie ma każda z akcji. Pokazuje to umieszczona poniżej infografika.

Jakie Akcje?
Program podzielony został na trzy kluczowe akcje:

  • Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób (tu znajdziemy wymiany młodzieży, wolontariat europejski, szkolenia/seminaria/staże i inne działania dla pracowników młodzieżowych i osób pracujących z młodzieżą).
  • Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (odnajdziemy tu nową akcję czyli Strategiczne Partnerstwa a także dawne Międzynarodowe Inicjatywy Młodzieżowe).
  • Akcja 3: Wsparcie dla reform w obszarze edukacji (idea i zasady w dużym stopniu przypominające dawną Akcję 5.1.)

W każdym z tych obszarów  możliwe będzie składanie wniosków na szereg działań umożliwiających wymianę doświadczeń, zdobywanie nowych umiejętności, szkolenie zawodowe, pogłębianie zdobytej już wiedzy, wolontariat, wymianę młodzieżową, czy oddziaływanie na decydentów w sprawach polityki . Mając na uwadze priorytety programu, o środki finansowe ubiegać się będą mogły nie tylko instytucje stricte związane z edukacją, ale także CSR czy spółdzielnie socjalne. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest też tworzenie partnerstw międzysektorowych po to by wykorzystać możliwości edukacyjne w sposób, który przełożyć się może na praktyczne wyniki – nowe miejsca pracy, wykwalifikowana kadra pracownicza. Warto podkreślić, że budżet na dofinansowanie projektów w Polsce nie zmienił się w stosunku do tego z ostatniego roku działania programu „Młodzież w działaniu” – będzie to ponad 11 mln EUR.

Informacje, przewodnik, dokumenty, kontakt
Aby zapoznać się z priorytetami, celami i zasadami poszczególnych Akcji zapraszamy do lektury Przewodnika po Programie Erasmus+, który mimo dużej objętości (ponad 260 stron plus załączniki) jest przejrzyście napisany i  podzielony na sektory edukacyjne.

Przypominamy, że oficjalną stroną internetową programu Eramus+ jest witryna www.erasmusplus.org.pl

Sektora młodzieżowego dotyczy zakładka www.erasmusplus.org.pl/mlodziez

UWAGA: W tym roku zorganizowane zostaną trzy konkursy:

  • 17 marca, 30 kwietnia, 1 października – Akcja 1.
  • 30 kwietnia, 1 października – Akcja 1., Akcja 2. i Akcja 3.