Program Erasmus+ w Polsce. Raport 2019


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  podsumowującym działanie programów edukacyjnych Erasmus+, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Europejskiego Korpusu Solidarności.

Zapraszamy do lektury. Erasmus+, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Europejski Korpus Solidarności – raport 2019