Program wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej Sciex-NMSch


14 czerwca 2012 roku w Warszawie odbyła się organizowana przez Zespół Programów Stypendialnych FRSE, konferencja informacyjna Programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej Sciex-NMSch.

Spotkanie skierowane było do studentów studiów doktoranckich, młodych naukowców i badaczy zatrudnionych na polskich uczelniach wyższych, w placówkach Polskiej Akademii Nauk oraz krajowych instytucji badawczych, którzy są zainteresowani współpracą naukową i wyjazdem do Szwajcarii na projekt badawczy.

Patronat nad imprezą objęła Ambasada Szwajcarii oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Oficjalnej inauguracji konferencji dokonali: Dominique Favre – zastępca dyrektora Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Katarzyna Aleksandrowicz – dyrektor Programów Stypendialnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Ponad 100 uczestników z polskich ośrodków akademickich oraz z jednostek naukowo-badawczych mogło m.in. wysłuchać prelekcji na temat możliwości uzyskania stypendium na realizację projektu badawczego w Szwajcarii w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX – (prezentacja p. Katarzyny Aleksandrowicz – Dyrektora Programów Stypendialnych FRSE). Uczestnicy konferencji zapoznali się z działalnością Biura EURAXESS oraz z możliwościami pomocy prawnej oferowanej przez tą instytucję naukowcom wyjeżdżającym realizować projekty badawcze za granicą – prezentacja P. Anny Dorodzińskiej – Konsultanta ds. prawnych w Centrum Informacji dla Naukowców, EURAXESS, dr Monika Kotynia z Działu Wdrażania Instrumentów Wsparcia Badań Naukowych OPI przedstawiła Polsko – Szwajcarski Program Badawczy.

Z olbrzymim zainteresowaniem wszyscy obecni wysłuchali relacji z realizacji stypendium w Szwajcarii z ust dwóch beneficjentów SCIEX: dr Anny Horszwald z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, oraz dr Dariusza Burnata z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przedstawili oni swoje osiągnięcia w realizacji projektów będących niewątpliwie przykładami sukcesu i dobrej praktyki oraz podzielili się z zebranymi swoimi wspomnieniami i wrażeniami z życia stypendysty w Szwajcarii.

Konferencja zakończyła się warsztatami dotyczącymi prawidłowego wypełniania formularzy aplikacyjnych, które składane są przez polskiego stypendystę i jego opiekuna z uczelni macierzystej, przedstawiono wymogi formalne konkursu wniosków oraz zwrócono uwagę na najczęściej popełniane błędy.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i udział w konferencji, życząc sukcesów w ich pracy naukowo-badawczej oraz mając nadzieję, że uzyskane informacje zachęcą ich do udziału w programie i zapewnią pozytywne przejście przez procedury aplikacyjne jesiennego naboru do Funduszu!