Europejski Portal Młodzieżowy


Europejski Portal Młodzieżowy (EPM) to miejsce, w którym młodzi ludzie znajdą wyczerpujące informacje o możliwościach związanych z edukacją i szkoleniami, zatrudnieniem i przedsiębiorczością, kreatywnością i kulturą, zdrowiem i dobrym samopoczuciem, zaangażowaniem, włączeniem społecznym, wolontariatem oraz aktywnością w innych częściach świata.

EPM to portal odpowiadający na potrzeby młodych ludzi, dostarczający informacji z wielu dziedzin ich życia. Strona zawiera artykuły, aktualności i zapowiedzi nadchodzących wydarzeń. Poruszane zagadnienia opisywane są zarówno z punktu widzenia europejskiego, jak i lokalnego. Portal ma 33 wersje krajowe – wszystkie państwa UE, Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Liechtenstein i Turcja, a publikowane na nim treści tłumaczone są na 27 języków.

Zawartością Europejskiego Portalu Młodzieżowego zarządza Eurodesk i organizacje zrzeszone w jego sieci. Na witrynie znajduje się platforma wolontariatu ułatwiająca młodym ludziom znalezienie pracy społecznej za granicą, m.in. w ramach projektów Wolontariatu Europejskiego. W kolejnym etapie rozwoju Portalu udostępnione zostaną również internetowe narzędzia umożliwiające dialog z młodymi ludźmi na istotne dla nich tematy.