Eurydice


Eurydice to europejska sieć informacji o edukacji. Celem jej działania jest wymiana wiedzy o systemach edukacyjnych państw UE: ich strukturach, sposobach zarządzania, zasadach funkcjonowania, a także dynamice przemian i kierunkach reform. Gromadzenie i wymiana informacji mają ułatwiać proces podejmowania decyzji i tworzenia polityki edukacyjnej na poziomie krajowym i europejskim.

EURYDICE, Sieć Informacji o Edukacji w Europie, istnieje od 1980 roku. Sieć składa się z biur krajowych (obecnie 42 biura w 38 krajach), utworzonych przez ministerstwa edukacji poszczególnych krajów, i z biura europejskiego (EACEA A7), utworzonego przez Komisję Europejską (Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury).

Główna misja Eurydice to dostarczanie osobom odpowiedzialnym za politykę edukacyjną na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym analiz oraz informacji, które będą stanowiły dla nich wsparcie w procesie podejmowania decyzji.

W 2018 r. Polskie Biuro Eurydice wydało The System of Education in Poland 2018. Jest to publikacja, która w zwięzły sposób przedstawia najważniejsze informacje o polskim systemie edukacji. Zawiera również opisy poszczególnych poziomów nauczania i infografiki prezentujące najważniejsze statystyki z dziedziny oświaty i szkolnictwa wyższego.

W swoich działaniach Eurydice współpracuje z Eurostatem, Cedefopem (w dziedzinie kształcenia zawodowego), z European Training Foundation (ETF), European Agency for Development in Special Needs Education (w dziedzinie kształcenia specjalnego i integracyjnego) oraz z CRELL (Centre for Research on Lifelong Learning). Eurydice wspiera także Komisję Europejską w jej współpracy z takimi instytucjami międzynarodowymi jak OECD, Rada Europy oraz UNESCO.

Publikacje Eurydice:

National Education Systems –  opisy europejskich systemów edukacji: porównywalne i stale aktualizowane opisy systemów w 38 krajach (44 systemy).

Seria „Kluczowe dane” zawierająca wskaźniki dotyczące ważnych zagadnień edukacyjnych takich jak np. wykorzystanie nowych technologii w szkole lub nauka języków obcych.

Publikacje tematyczne uwzględniające bieżące zagadnienia będące przedmiotem europejskiej współpracy.

Fakty i liczby czyli publikacje opisujące wybrane aspekty systemów edukacji m.in.: kalendarz szkolny i akademicki, czas pracy oraz zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół.

Ponadto Polskie Biuro Eurydice:

  • Koordynuje tłumaczenia i redakcję wybranych publikacji na język polski i udostępnia je użytkownikom w wersji elektronicznej i drukowanej
  • Regularnie opracowuje opis polskiego systemu edukacji w języku angielskim (The System of Education in Poland)
  • Przygotowuje raporty dotyczące wybranych zagadnień z zakresu edukacji opisujące sytuację w poszczególnych krajach Europy
  • Prowadzi dystrybucję publikacji Eurydice w wersji drukowanej.

Poznaj publikacje Eurydice: