Czasopismo dla nauczycieli “Języki Obce w Szkole”


„Języki Obce w Szkole” to jedyny redagowany po polsku periodyk adresowany do nauczycieli wszystkich języków nauczanych w polskich szkołach. Na rynku wydawniczym pismo istnieje od 1957 r., FRSE jest jego wydawcą od stycznia 2012 r. Głównym celem kwartalnika jest promowanie kształcenia językowego i przedmiotowego w językach obcych na wszystkich poziomach edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej.

Kim jesteśmy?

Czasopismo „Języki Obce w Szkole” to wydawany od 1957 r. kwartalnik adresowany do nauczycieli języków obcych, lektorów, a także wszystkich osób związanych z edukacją językową w ramach formalnych, pozaformalnych i nieformalnych systemów kształcenia.

Gdzie nas znaleźć?

Czasopismo jest dostępne bezpłatnie na stronie internetowej www.jows.pl. Każdy numer pisma można pobrać w formatach PDF, MOBI oraz ePUB. Na stronie internetowej zamieszczone są także najważniejsze informacje na temat wydarzeń dotyczących nauki języków w Polsce i Europie.

O czym piszemy?

W każdym numerze pisma prezentujemy artykuły przedstawiające opracowania dotyczące zagadnień glottodydaktycznych, tendencji i metod w nauczaniu języków obcych oraz materiały dydaktyczne. W kwartalniku znajdą Państwo także informacje o możliwościach rozwoju zawodowego nauczycieli w ramach europejskich programów edukacyjnych oraz przykłady międzynarodowych projektów językowych. Piszemy także o zagadnieniach z pogranicza glottodydaktyki i innych nauk humanistycznych.

Zostań autorem!

Zachęcamy Państwa do nadsyłania artykułów z zakresu dydaktyki języków obcych, europejskiej polityki językowej, a także scenariuszy lekcji językowych i refleksji nt. własnych doświadczeń związanych z nauczaniem języków obcych. Prosimy o przesyłanie gotowych tekstów oraz propozycji artykułów na adres mailowy redakcji.