TCA – Transnational Cooperation Activities


TCA – Transnational Cooperation Activities to międzynarodowe działania realizowane we współpracy z innymi Narodowymi Agencjami, mające na celu:

  • wspieranie wdrażania Programu Erasmus+ tak, by miał wysoką jakość oraz mobilizował do działania maksymalną liczbę organizacji i osób indywidualnych;
  • wpływ na rozwój w obszarze edukacji, szkoleń i pracy z młodzieżą i innymi grupami docelowymi, zgodnie z priorytetami Programu Erasmus+;
  • podejmowanie współpracy między organizacjami aktywnymi w edukacji, szkoleniach i pracy z młodzieżą.

Działania TCA podzielone są na 3 podstawowe grupy:

  1. międzynarodowe seminaria kontaktowe i inne działania przeznaczone dla potencjalnych beneficjentów Programu, mające na celu głównie nawiązanie współpracy i zaplanowanie przyszłych projektów w ramach Programu Erasmus+;
  2. międzynarodowe działania tematyczne (szkolenia, wizyty studyjne, seminaria i inne wydarzenia) dotyczące celów, priorytetowych grup docelowych, których uczestnikami najczęściej są osoby mające doświadczenie w realizacji projektów w ramach Erasmus+;
  3. międzynarodowe badania efektów projektów realizowanych w ramach Programu Erasmus+.

Szkolenia międzynarodowe TCA realizowane są we wszystkich sektorach Programu Erasmus+, obejmują także wydarzenia międzysektorowe. Aktualna oferta wydarzeń w ramach TCA dostępna jest na stronach:

https://erasmusplus.org.pl/inicjatywy/tca-wspolpraca-miedzynarodowa/ oraz https://www.salto-youth.net/ .