Programy FRSE a komercyjne usługi edukacyjne pod hasłem Erasmusa


W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie ofertami odpłatnych kursów edukacyjnych pod nazwą Erasmus informujemy, że Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”– Erasmus nie jest związana z jakąkolwiek firmą komercyjną, która oferuje usługi z zakresu edukacji, szkoleń czy certyfikacji, a także nie ponosi odpowiedzialności za działalność tego typu przedsiębiorstw.

Jednym z podstawowych założeń programu Erasmus jest umożliwienie bezpłatnych zagranicznych wyjazdów stypendialnych studentom i pracownikom uczelni wyższych uczestniczących w tym programie w oparciu o umowę z Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” – Erasmus.

Przypominamy, że w każdej uczelni oraz placówce zarejestrowanej w europejskiej sieci programu Erasmus można zasięgnąć bezpłatnych konsultacji na temat skorzystania z programu. Pełną informację na temat działalności programu Erasmus można uzyskać na stornie www.Erasmus.org.pl.