Programy FRSE a komercyjne usługi edukacyjne pod nazwą Erasmusa


W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie informacjami na temat działalności firmy „Erasmus sp. z o. o. „– Centrum Edukacyjne Erasmus z siedzibą w Olsztynie przy ul. Dworcowej 3/104 informujemy, że Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”– Erasmus nie jest związana z jakąkolwiek firmą komercyjną, która oferuje usługi z zakresu edukacji.

Jednocześnie informujemy, że znak i nazwa Erasmus od czerwca 2010 r. jest prawnie zastrzeżona przez Unię Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską, która ma prawo powstrzymywania wszelkich osób trzecich (w tym m.in. „Erasmus sp. z o. o.) od używania dla celów swojej działalności chronionej prawnie nazwy Erasmus.