Projekt systemowy zakończony sukcesem


Dobiega końca jeden z trzech projektów systemowych zarządzanych przez FRSE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedsięwzięcie pt. Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych polegało na dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wniosków z listy rezerwowej akcji Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej programu Comenius w roku 2012 i 2013.

Ta innowacyjna na skalę europejską inicjatywa spotkała się z bardzo pozytywną reakcją Komisji Europejskiej i innych narodowych agencji. W projekcie wzięły udział 1534 osoby. Uczestnicząc
w szkoleniach za granicą, nauczyciele poznali nowe metody i techniki pracy oraz nabyli nowe kompetencje zawodowe i osobiste, co wpłynęło na podniesienie jakości edukacji w macierzystych szkołach. Prowadzone przez nich zajęcia stały się bardziej urozmaicone, a zadania w większym stopniu odpowiadają potrzebom i indywidualnym sposobom uczenia się uczniów.

Kontakty nawiązane przez polskich nauczycieli z pedagogami z innych krajów były bardzo często początkiem współpracy między szkołami w ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych
Erasmus+ czy eTwinning.

Michał Sosnowski
koordynator projektu Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych