PROM coraz bliżej wyjścia z portu


Powstająca Polska Rada Organizacji Młodzieżowych (PROM) ma być wkładem naszego kraju w realizację unijnych celów związanych z młodymi ludźmi.

Cele te powtórzyła 19 listopada 2010 r. Rada Unii Europejskiej ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu. Obradujące pod belgijskim przewodnictwem gremium przyjęło rezolucję dotyczącą pracy z młodzieżą. Autorzy dokumentu spróbowali zdefiniować to zjawisko, ale zadanie nie było łatwe: w niektórych krajach praca ta jest profesjonalnym zawodem, a w innych opiera się przede wszystkim na wolontariacie.

Co do jednego uczestnicy spotkania byli jednak zgodni: praca z młodzieżą ma przynosić korzyści zarówno osobom, które ją wykonują, jak i samej młodzieży. Jej celem ma być zaś zachęcenie młodzieży do rozwoju, realizowania swych pasji i brania odpowiedzialności za swoje działania. Młodzi ludzie mają mieć okazję do spotykania się, poznawania, ale też zdobywania nowych umiejętności i wspólnego kreowania rzeczywistości.

W Polsce cele te mają być łatwiejsze do osiągnięcia dzięki powstaniu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych – platformy stowarzyszeń i organizacji działających wśród młodych ludzi. – Ta inicjatywa jest szansą na wzmocnienie udziału młodzieży w podejmowaniu decyzji w ważnych dla niej sprawach i inspirowanie rządu do działania na jej rzecz – przekonywała podczas obrad w Gandawie minister edukacji narodowej Katarzyna Hall. W rezolucji Rady podkreślono znaczenie programu „Młodzież w działaniu” dla rozwoju pracy z młodzieżą, co ma spore znaczenie w perspektywie planowanych zmian w strukturze unijnych programów. Rada zaproponowała też szereg zadań, których realizacji powinny się podjąć kraje członkowskie i Komisja Europejska. Należą do nich m.in. promocja pracy z młodzieżą na poziomie lokalnym oraz inspirowanie samorządów do tworzenia przyjaznych warunków rozwoju youth work. Rada chciałaby także zwiększenia uznawalności na rynku pracy kwalifikacji zdobytych w drodze edukacji pozaformalnej.

Realizacji tych postulatów na szczeblu UE dopilnować mają kolejne prezydencje. Polskie przewodnictwo w Radzie rozpoczyna się już w lipcu 2011 r.

Autor: Klaudia Wojciechowska, Ministerstwo Edukacji Narodowej