PROMO, czyli jak upowszechniać i wykorzystywać rezultaty projektów?


Realizując projekty młodzieżowe, warto zadbać o ich widoczność, a przede wszystkim o promocję rezultatów, które powstały w trakcie przedsięwzięcia. Współczesne technologie dają nam wiele możliwości. Co zrobić aby nasze sukcesy zostały zauważone? Zapraszamy na szkolenie, które pomoże Ci zaplanować promocję Twoich indywidualnych osiągnięć, rezultatów Twojego projektu, jak i samej organizacji.

 

 

Termin spotkania: 18- 20.05. 2012 r.
Miejsce spotkania: Warszawa, Hotel Agrykola
Termin zgłoszeń: 30.04.2012 r.
Rodzaj spotkania: krajowe

Realizując projekty młodzieżowe, warto zadbać o ich widoczność, a przede wszystkim o promocję rezultatów, które powstały w trakcie przedsięwzięcia. Media oraz technika dają nam wiele możliwości. Co zrobić aby nasze sukcesy zostały zauważone? Zapraszamy na szkolenie, które pomoże Ci zaplanować promocję Twoich indywidualnych osiągnięć, rezultatów Twojego projektu, jak i samej organizacji.

Cel i tematyka:
  • zwiększenie wiedzy na temat upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektów;
  • wypracowanie twórczych i ciekawych form promocji projektów i ich rezultatów;
  • wymiana doświadczeń związanych z promocją przedsięwzięć młodzieżowych;
  • zdobycie wiedzy na temat certyfikatu Youthpass.

Na szkolenie zapraszamy osoby, które:

  • bezpośrednio pracują z młodzieżą;
  • uczestniczą w projektach młodzieżowych;
  • realizowały i/lub planują w najbliższej przyszłości zrealizować projekt lokalny lub międzynarodowy w ramach programu „Młodzież w działaniu”;
  • są zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy i kompetencji w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektów;
  • są związane z jakąś organizacją, instytucją lub klubem;
  • mają ukończone 18 lat.
Warunki uczestnictwa: Zgłaszający muszą wpisywać się w profil uczestnika, wypełnić ankietę oraz pokryć koszty dojazdu na szkolenie.

Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu” zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia uczestnika na szkolenie bez podawania przyczyny. Każdy zgłaszający się otrzyma do 7 maja informacje na temat uczestnictwa w szkoleniu.