Promocja polskiego szkolnictwa wyższego w Brazylii


W ramach misji edukacyjnej w Brazylii, promującej polskie szkolnictwo wyższe, odbyły się spotkania ze studentami, władzami wiodących brazylijskich uczelni, przedstawicielami brazylijskich instytucji odpowiedzialnych za programy mobilności akademickiej oraz przedstawicielami polskich placówek dyplomatycznych. Wszystkie wydarzenia zostały zorganizowane pod szyldem kampanii „Ready, Study, Go! Poland”.

Kampania Ready, Study, Go! Poland od 2012 r. wspiera umiędzynarodowienie polskich uczelni, a misja edukacyjna w Brazylii organizowana była w ramach kampanii już po raz trzeci. W tym roku wzięli w niej udział przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na czele z wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego prof. Aleksandrem Bobko oraz dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej Juliuszem Szymczakiem-Gałkowskim. W wydarzeniach uczestniczyli także reprezentanci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz polskich uczelni: Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Politechniki Poznańskiej oraz Politechniki Wrocławskiej.

Inauguracja polskiej misji miała miejsce 2 marca 2016 r. w Rio de Janeiro podczas Salao do Estudante, największych targów edukacyjnych w Brazylii i jednych z największych w Ameryce Południowej. W uroczystości wzięli udział wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Aleksander Bobko, Ambasador RP w Brazylii, Andrzej Braiter, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Juliusz Szymczak-Gałkowski oraz członkowie polskiej delegacji.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowała polskie stoisko w Rio de Janeiro oraz Kurytybie. Organizatorzy szacują, że targi w obu miastach odwiedziło ponad 8 tysięcy osób. W ramach misji edukacyjnej polska delegacja wzięła udział w spotkaniach z władzami i kadrą naukową: Uniwersytetu Federalnego Parany w Kurytybie (Universidade Federal do Paraná) oraz Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego w Kurytybie (Pontifícia Universidade Católica do Paraná). W trakcie targów odbył się warsztat dla polskich uczelni na temat rynku edukacyjnego oraz współpracy z agentami rekruterskimi z regionu Ameryki Południowej. Poprowadził go Samir Zaveri prezes BMI Media. Polska oferta edukacyjna została również zaprezentowana podczas spotkania z udziałem studentów w Rio de Janeiro i Kurytybie. Podczas prezentacji studenci mogli dowiedzieć się o studiowaniu w Polsce oraz o możliwościach, jakie oferuje program Erasmus+ krajom partnerskim. W wyniku konkursu wniosków, który odbył się w 2015 r., w ramach programu Erasmus+ do Polski przyjedzie 19 osób z Brazylii (studenci i przedstawiciele kadry akademickiej).

Zwieńczeniem pobytu w Brazylii było spotkanie z Polonią brazylijską w Kurytybie.
Obecność polskiej misji edukacyjnej w Brazylii była promowana przez wiele instytucji. Artykuły na ten temat zamieszczono na stronie internetowej Uniwersytetu Federalnego Parany oraz na profilu Flickr Uniwersytetu Parany, a także na stronie Ambasady RP w Brazylii. Seria spotkań zakończyła się podpisaniem umowy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, oraz jego brazylijskim odpowiednikiem, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Porozumienie umożliwia tworzenie wspólnych konkursów i finansowanie badań wspólnych.

RSG!Poland Brazylia 2016