Promujemy polskie studia w Hongkongu


Już po raz drugi Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wraz z Ministerstwem Nauki Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest obecna na konferencji i targach APAIE, tym razem w Hongkongu. W tegorocznej edycji bierze udział ponad 1300 uczestników z całego świata. Na targach prezentuje się 140 wystawców z 39 krajów.

Na polskim stoisku pod hasłem „Ready, Study, Go! Poland” oprócz informacji na temat polskiego szkolnictwa wyższego jest prezentowana szczegółowa oferta Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Politechniki Warszawskiej i Politechniki Wrocławskiej. Zainteresowane osoby otrzymują materiały w języku chińskim i angielskim. Na potrzeby wizualizacji stoiska FRSE przygotowało chińskie elementy.

Przedstawiciele polskich szkół wyższych mają niepowtarzalną okazję nawiązania współpracy w zakresie wymiany akademickiej i pozyskiwania studentów z całego świata. Podczas sesji warsztatowych uczestnicy zdobywają wiedzę na temat umiędzynarodowienia szkół wyższych, poznają specyfikę rynku azjatyckiego szkolnictwa, a także najlepsze przykłady współpracy pomiędzy uczelniami z USA, Australii i Europy a uczelniami chińskimi.

12 marca polska delegacja spotkała się z Konsulem Generalnym RP w Hongkongu Przemysławem Jenkem oraz wicekonsulem Mariuszem Boguszewskim w siedzibie Konsulatu RP. Podczas spotkania przedstawiciele FRSE przekazali placówce dyplomatycznej materiały promujące studiowanie w Polsce, w tym cieszący się dużą popularnością film „Poland – my best choice”. Konsulowie odwiedzili również polskie stoisko.

APAIE (Asia Pacific Association for International Education) to organizacja promująca międzynarodowe szkolnictwo wyższe w regionie Azji i Pacyfiku. Coroczna Konferencja APAIE gromadzi ok. 1000 przedstawicieli środowiska akademickiego z całego świata. Uczestnicy mogą wziąć udział w specjalistycznych sesjach warsztatowych. Konferencji towarzyszą międzynarodowe targi edukacyjne, prezentujące systemy szkolnictwa wyższego z kilkudziesięciu krajów. Konferencja i targi odbywają się co roku w innym azjatyckim kraju i mieście.