Przedszkole w edukacyjnych programach współpracy europejskiej


Przedszkole w edukacyjnych programach współpracy europejskiej – tak zatytułowano konferencję dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, która odbyła się 22 października 2010 r. Wzięło w niej udział 100 nauczycieli wychowania przedszkolnego z całego kraju.

Wykładowcy omówili zmiany programowe dotyczące przedszkoli, przedstawili cele programu eTwinning i zasady realizacji projektów, zapoznali uczestników konferencji z narzędziami eTwinning, a także pokazali nowe, ciekawe programy komputerowe do wykorzystania podczas realizacji projektów. Zaprezentowano kilka bardzo ciekawych projektów przedszkolnych nagrodzonych w konkursie europejskim i ogólnopolskim, a dyrektor przedszkola w Zabrzu opowiedział, jaki wpływ miały projekty eTwinning na metody pracy z dziećmi, doskonalenie nauczycieli i postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym.