Przyznano nominacje w konkursie EDUinspiracje 2015


Wystartowała tegoroczna edycja konkursu EDUinspiracje – nominowano 35 instytucji w 7 kategoriach.
Zachęcamy do zapoznania się z nominowanymi projektami. Ich opisy są dostępne na stronie konkursu.

Konkurs EDUinspiracje organizowany jest już po raz piąty. Jego celem jest wyłonienie i promocja najlepszych, najbardziej wartościowych praktyk spośród projektów dofinansowywanych przez FRSE. W tym roku hasło konkursu brzmi „Dobry rezultat – trwałe oddziaływanie”, a wybrane projekty oceniane będą w kontekście upowszechniania i wykorzystywania rezultatów.

Dobry rezultat – trwałe oddziaływanie

Upowszechnianie rezultatów jest nieodłączną częścią każdego projektu, planowaną już na etapie wnioskowania. Są to działania, zmierzające do zainteresowania odpowiednich osób i instytucji rezultatami projektu. Należy szczególnie zadbać o dotarcie z informacją o rezultatach projektu do decydentów na różnym poziomie zarządzania oświatą. W trakcie przygotowania wniosku należy zwrócić uwagę na niezmiernie ważną część – planowanie rezultatów projektu. Do zadań wnioskodawcy należy też zaplanowanie działań, zdefiniowanie oczekiwanych rezultatów oraz zbadanie, w jakim stopniu osiągnięcie rezultatów doprowadziło do osiągnięcia celów całego projektu, a co za tym idzie, również celów programu.

Mobilni badacze

Nominowane do nagrody EDUinspiracje 2015 instytucje są obecnie odwiedzane przez mobilnych badaczy FRSE. To sieć współpracujących z Fundacją osób realizujących badania w zakresie efektywności i wpływu projektów edukacyjnych realizowanych w ramach programu Erasmus+.  Mobilni badacze przeprowadzają w każdej z nominowanych instytucji pogłębiony wywiad dotyczący wpływu projektu na beneficjentów oraz środowisko lokalne oraz analizują działania upowszechniające przeprowadzone przez tę instytucję. Pozyskane w ten sposób dane pozwolą Kapitule konkursu wyłonić zwycięzców poszczególnych kategorii.

Ogłoszenie zwycięzców i gala rozdania nagród w tegorocznej edycji konkursu EDUinspiracje odbędzie się w listopadzie 2015 r.

Informacje o projekcie „Mobilni badacze” i działaniach realizowanych przez jego uczestników dostępne są na stronie www.erasmusplus.org.pl/badania.