Przyznano nominacje w konkursie EDUinspiracje 2019.


Informujemy, iż nominacje w konkursie EDUinspiracje zostały już przyznane!

W 10 kategoriach konkursowych nominowano 49 instytucji z całej Polski.

Nominowane instytucje są obecnie odwiedzane przez mobilnych badaczy FRSE, którzy przeprowadzają  pogłębiony wywiad dotyczący wpływu projektu na beneficjenta i jego środowisko oraz badają działania upowszechniające. Pozyskane dane pozwolą wyłonić zwycięzców poszczególnych kategorii.

Oto lista nominowanych instytucji:

Edukacja szkolna

 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sieradzu
 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
 • Szkoła Podstawowa w Krempacha
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku
 • Społeczne Integracyjne Liceum Ogólnokształcące “Amigo”, Wrocław

Edukacja pozaformalna młodzieży

 • Centrum Edukacyjne EST
 • Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych
 • Stowarzyszenie na rzecz powołania Rady Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej
 • Fundacja Atalaya

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

 • Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
 • Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”
 • Fundacja Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych
 • Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Edukacja zawodowa

 • Społeczna Akademia Nauk
 • Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach

Informacja europejska dla młodzieży

 • Centrum Aktywności Twórczej
 • Fundacja Sempre a Frente
 • Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii
 • Stowarzyszenie Morena
 • Stowarzyszenie ANAWOJ

Szkolnictwo wyższe

 • Collegium Civitas
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Politechnika Poznańska
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Edukacja dorosłych

 • Fundacja Chronić Dobro
 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 • Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki
 • Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”
 • Stowarzyszenie Żółty Parasol

POW-ER- Edukacja szkolna

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Elblągu
 • Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie
 • Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach
 • Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie

POW-ER-Edukacja zawodowa

 • Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawla II w Opolu
 • Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach
 • Fundacja Gospodarcza Pro Europa w Toruniu