Publikacja podsumowująca projekty w programie Sciex-NMSch


Publikacja „Projekty badawcze realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego Sciex–NMSch – cele i osiągnięcia. Podsumowanie projektów 2009–2012” jest całościowym przewodnikiem po funduszu.

Nie tylko opisuje projekty badawcze realizowane jego ramach, ale także zawiera wiele informacji praktycznych i wskazówek dla wszystkich, którzy chcieliby starać się o dofinansowanie ze Sciex.