Publikacje Sieci Eurydice


Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami przygotowanymi przez sieć Eurydice:

Mobility Scoreboard. Higher Education Background Report 2018/19  to zaktualizowane wydanie raportu z dziedziny szkolnictwa wyższego informujące o postępie, jaki odnotowano w poszczególnych krajach w upowszechnianiu i ułatwianiu wyjazdów młodzieży na studia zagraniczne. Publikacja jest dostępna w angielskiej wersji językowej.

Integracja uczniów ze środowisk migranckich w szkołach w Europie  to tłumaczenie raportu informującego o zaleceniach i regulacjach dotyczących sposobów, w jaki uczniowie cudzoziemscy są przyjmowani w szkołach w Europie, o oferowanym im wsparciu w nauce (m.in. nauce języka) oraz w ich funkcjonowaniu w środowisku szkolnym.

Struktury europejskich systemów edukacji – Diagramy 2019/2020  to polskojęzyczna edycja opracowania, zaktualizowana dla roku szkolnego 2019/2020, która pozwala prześledzić jak kraje europejskie zorganizowały swoje systemy edukacji. Analiza wykresów ułatwia znalezienie podobieństw i różnic na poszczególnych etapach edukacji od wychowania przedszkolnego po szkolnictwo wyższe.