Raport „Finansowanie edukacji w Europie 2000-2012: skutki kryzysu ekonomicznego”


Raport „Finansowanie edukacji w Europie 2000-2012: skutki kryzysu ekonomicznego”, przygotowany na zamówienie Komisji Europejskiej, dotyczy wydatków publicznych i budżetów krajowych przeznaczanych na edukację w latach 2000-2012, ze szczególnym uwzględnieniem skutków kryzysu ekonomicznego.

Szczegółowe analizy objęły m.in. zmiany w wydatkach na wynagrodzenia i dodatki dla nauczycieli, budżetach przeznaczanych na infrastrukturę edukacyjną, czy finansowym wsparciu dla uczniów i studentów (stypendia, pożyczki, dodatki rodzinne, itp.).