Raport „Młodzi 2011” zainicjował debatę na temat sytuacji młodzieży


Wczesne doradztwo zawodowe, systemy stypendialne o prostej formule, elastyczność form zatrudnienia, lepsze warunki dla pracowników sezonowych – m.in. takie rekomendacje raportu „Młodzi 2011” przedstawił 29 sierpnia minister w kancelarii premiera Michał Boni.

– Uznaliśmy, że potrzebujemy więcej wiedzieć na temat młodego pokolenia, żeby polityka była oparta o rzetelną analizę rzeczywistości – powiedział Michał Boni, szef doradców premiera podczas prezentacji obszernego raportu Młodzi 2011.

Raport opisuje sytuację młodej generacji, wskazuje jej problemy i definiuje wyzwania społeczno-demograficzne, jakie stoją przed naszym społeczeństwem. W pracach nad raportem uczestniczył zespół złożony z ekspertów różnych dziedzin, kilku resortów, urzędów centralnych oraz środowisk pracujących z młodzieżą i na rzecz młodzieży, którzy na przestrzeni lat 2010-2011 spotykali się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod przewodnictwem ministra Michała Boniego.

Wśród znamienitych nazwisk członków zespołu seminaryjnego przygotowującego raport nie zabrakło przedstawicieli FRSE: dyrektor Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” Anny Atłas, dyrektora Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” Tomasza Bratka oraz zastępcy dyrektora Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” w latach 2006-2010 Anny Olszówki.

Raport poza przedstawieniem rzetelnej analizy i diagnozy sytuacji młodych zawiera także rekomendacje do dalszych działań. Nad kontynuacją pracować będą specjalnie powołane zespoły tematyczne w obszarach zarysowanych w raporcie, takich jak np. edukacja, rynek pracy, spójność społeczna, aktywność w sferze publicznej.

Efektem prac zespołów tematycznych mają być konkretne propozycje rozwiązań systemowych i legislacyjnych. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji będzie brała aktywny udział także i na tym etapie prac nad nowym kształtem polityki młodzieżowej.

Analizę młodego pokolenia podzielono na różne obszary tematyczne: aspiracje i oczekiwania, demografię, wyzwania związane z edukacją i wchodzeniem na rynek pracy. Raport prezentuje bogaty zbiór danych i materiałów dotyczących małżeństwa, rodziny, nowych wzorców seksualności, konsumpcji i sposobów spędzania wolnego czasu, poglądów, postaw oraz obecności i miejsca młodych w publicznej sferze życia. Dotyka tematów zdrowia, zachowań ryzykownych oraz spójności społecznej. W ramach podsumowania raport zawiera zbiór trzydziestu pięciu rekomendacji w różnych dziedzinach polityki publicznej dotyczących realizacji zadań na rzecz młodzieży.

Streszczenie Raportu Młodzi 2011