Raport podsumowujący kampanię Ready, Study, Go! Poland


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło kampanię Ready, Study, Go! Poland w marcu 2012 r. Od tego czasu oferta była promowana pod biało-czerwonym szyldem na 50 wydarzeniach w 22 krajach. Z możliwości bezpłatnej promocji skorzystało 653 uczestników z 74 instytucji oraz uczelni.

Na potrzeby kampanii powstał portal www.go-poland.pl, który jest dostępny w 10 wersjach językowych. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z raportem podsumowującym kampanię RSG!Poland w 2015 roku.

 

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w 2015 roku wspierała uczelnie w działaniach, które przyczyniają się do podniesienia poziomu umiędzynarodowienia oraz promowała Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego, współorganizując stoiska narodowe w ramach kampanii Ready, Study, Go! Poland na najbardziej prestiżowych targach i konferencjach edukacyjnych na świecie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w ramach Ready, Study, Go! Poland wzięło udział w sześciu wydarzeniach edukacyjnych, a cztery stoiska narodowe przygotowało we współpracy z FRSE: na Litwie (targi Studijos w Wilnie), w Brazylii (Salão do Estudante), w Szkocji (targi i konferencja EAIE: European Association for International Education w Glasgow) oraz w Chinach (targi China Education Expo w Pekinie, Chengdu oraz Guangzhou). Ministerstwo wzięło również udział w targach i konferencji eksperckiej International Exhibition and Conference on Higher Education w Rijadzie (Arabia Saudyjska) oraz w targach i konferencji NAFSA Association of International Educators w Bostonie (Stany Zjednoczone).

W 2015 roku Fundacja zainaugurowała również kampanię promocyjną Erasmus+ in Poland, poprzez którą promuje Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego oraz informuje o możliwościach studiowania w Polsce dzięki programowi Erasmus+. W ramach kampanii Erasmus+ in Poland została przygotowana strona internetowa w języku angielskim, materiały promocyjno-informacyjne dotyczące studiowania w Polsce, a możliwości programu Erasmus+ były prezentowane przez przedstawicieli FRSE podczas wykładów i wydarzeń towarzyszących targom Salão do Estudante w Brazylii oraz China Education Expo w Chinach.