Raport programu „Uczenie się przez całe życie” za 2011 r.


Statystyki, relacje, rozmowy i przykłady dobrych praktyk – to wszystko znalazło się w najnowszym raporcie programu „Uczenie się przez całe życie” za 2011 r.

Raport opisuje jeden z najbardziej pracowitych, ale i owocnych okresów realizacji programu. Rok 2011 był bowiem nie tylko rokiem polskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej, ale także początkiem dyskusji na temat nowego kształtu unijnych programów edukacyjnych i młodzieżowych.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” odegrała w tych wydarzeniach niezwykle istotną rolę. Jednocześnie jednak potrafiła na wysokim poziomie wykonać swoje stałe zadania – wspierać projekty służące podnoszeniu kwalifikacji osób w każdym wieku. O jakości prac FRSE najlepiej świadczy przyznany w 2011 r. certyfikat ISO w zakresie zarządzania międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi.

Najważniejsza część raportu to kilkadziesiąt stron rzetelnych, usystematyzowanych informacji na temat funkcjonowania i osiągnięć programów sektorowych, programu międzysektorowego Wizyty Studyjne oraz pozostałych inicjatyw: Eurydice, eTwinning, European Language Label i Europass. O zeszłorocznych sukcesach programów mówią sami ich koordynatorzy, zwracając uwagę m.in. na rosnącą liczbę wniosków, poszerzenie bazy beneficjentów, sukcesy w pozyskiwaniu dodatkowych środków budżetowych oraz ważne wydarzenia promocyjne. Swoimi spostrzeżeniami dzielą się też dyrektorzy programu „Uczenie się przez całe życie” – Anna Atłas i Marcin Rolnik, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Mirosław Marczewski i przewodniczący Rady Fundacji, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Mirosław Sielatycki.

Sposób prezentacji informacji sprawia, że raport to jednocześnie wyczerpujący informator dla nowych beneficjentów. W przystępny sposób objaśnia zasady działania poszczególnych programów sektorowych, dzięki czemu czytelnicy bez problemu zorientują się, z których inicjatyw mogą skorzystać i w jaki sposób.

Ważną część publikacji stanowi też podsumowanie edukacyjnych wydarzeń związanych z polską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej, w organizacji których Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji odegrała istotną rolę. Znajdziemy tu m.in. deklaracje końcowe konferencji dotyczących wielojęzyczności i mobilności, relację z konferencji poświęconej współpracy szkolnictwa zawodowego i edukacji wyższej, najciekawsze fragmenty wystąpień zaproszonych gości oraz próbę podsumowania całego dorobku polskiej prezydencji w dziedzinie edukacji.

Lektura raportu nie pozostawia wątpliwości – program „Uczenie się przez całe życie” to jeden z najważniejszych elementów polskiego krajobrazu edukacyjnego. Dzięki niemu tysiące uczniów, studentów, pracowników naukowych i administracyjnych korzysta z możliwości poszerzenia swych kompetencji, zarówno zawodowych, jak i społecznych. Jest też drugi wniosek: w FRSE udało się zgromadzić kadrę fachowców, dzięki której polski sposób realizacji programu „Uczenie się przez całe życie” może uchodzić za wzorcowy dla innych krajów UE.