Raport z badania – Mobilność kluczem do kariery?


Zapraszamy do lektury przygotowanego przez nas raportu z badania losów uczestników zagranicznych staży i praktyk zawodowych.

Programy, które są koordynowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pozwalają młodym ludziom podnosić swoje kompetencje poza granicami kraju, dlatego też mobilność zawodowa jest niezwykle rozwojowym doświadczeniem dla młodych ludzi.

zapraszamy do lektury  – pobierz