RAY – analiza badawcza programu „Młodzież w działaniu” już opublikowana


Jak program „Młodzież w działaniu” wpływa na młodych ludzi i osoby pracujące z młodzieżą? Jakie zdobywają kompetencje i czego się uczą podczas realizacji projektów? Jaki jest wpływ projektów na ich postawy, zachowania czy wartości? Wreszcie, w jakim stopniu osiągane są takie cele programu jak aktywne uczestnictwo młodzieży, w tym aktywne obywatelstwo europejskie, wzajemne zrozumienie pomiędzy młodymi ludźmi z innych krajów?

Na te i wiele innych pytań odpowiada RAY (ang. Research-based analysis of the Youth in Action Programme) ― analiza badawcza programu „Młodzież w działaniu”. RAY to wspólny projekt badawczy 15 Narodowych Agencji programu z: Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Estonii, Finlandii, Niemiec, Węgier, Lichtensteinu, Luksemburga, Holandii, Polski, Słowacji, Szwecji oraz Turcji.

Analiza badawcza jest niezwykle istotnym narzędziem dla programu, przedstawia bowiem jego wartość oczami uczestników i liderów projektów. Daje im szansę wyrażenia opinii na temat wartości udziału w projekcie oraz stwarza możliwość refleksji nad zdobytymi kompetencjami.

Analiza została przeprowadzona w listopadzie 2010 r. oraz w maju 2011 r. Polska Narodowa Agencja otrzymała 1854 kompletnie wypełnionych kwestionariuszy, na podstawie których przeprowadzono badanie.

Dowiedzieć się z niego możemy m.in. tego, że dla 91% ankietowanych uczestnictwo w projekcie było wzbogacającym doświadczeniem, 82% z nich uważa, że nauczyło się pracować w grupie, blisko 77% poprawiło swoje umiejętności komunikacji w języku obcym, a 80% nauczyło się współpracować z osobami pochodzącymi z innych kultur. Co ważne, ponad 62% badanych jest zdania, że uczestnictwo w projekcie i kompetencje w nim zdobyte zwiększają ich szanse na rynku pracy.

Wyniki analizy badawczej RAY pokazują, że uczestnictwo w projektach edukacji pozaformalnej prowadzi do zdobywania istotnych kompetencji społecznych oraz do rozwoju osobistego ich uczestników. Młodzi ludzie stają się bardziej pewni siebie, uczą się pracować w grupie, bardzo często międzynarodowej, co zwiększa ich szanse na wymagającym rynku pracy. O wysokiej jakości realizowanych projektów świadczy fakt, że zdecydowana większość uczestników albo planuje uczestniczyć w podobnych działaniach po raz kolejny, albo poleca je swoim znajomym.