“Ready, Study, Go! Poland” – Gruzja


W dniach 14-15 lutego odbywają się Międzynarodowe Targi Edukacyjne w Tbilisi. “International Fair for Overseas Studies” to organizowane po raz czwarty, największe edukacyjne wydarzenie w Gruzji z liczbą ponad 7 000 odwiedzających oraz blisko 80 wystawców – w tym uniwersytetów, międzynarodowych agencji i funduszy edukacyjnych, centrów szkoleniowych i szkół językowych.

Oferta polskich uczelni jest prezentowana na przygotowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego stoisku narodowym „Ready, Study, Go! Poland”. W Gruzji swoją ofertę prezentuje kilkanaście wiodących polskich uczelni, w tym Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Na stoisku odwiedzający otrzymują bezpłatne materiały informacyjne z ofertą poszczególnych szkół wyższych, a także publikacje na temat polskiego systemu edukacji . Podobnie jak w ubiegłym roku przedstawicieli polskich szkół wyższych wspierają gruzińskie wolontariuszki z organizacji Academy for Peace and Development (APD). APD ściśle współpracuje z działającym w strukturze FRSE Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu SALTO.

Stoisko narodowe odwiedził Jerzy Rohoziński, II Sekretarz ds. Pomocy Rozwojowej z Ambasady Polskiej w Tbilisi. Odebrał z rąk dyrektor promocji i komunikacji FRSE – Agnieszki Pietrzak pamiątkowy album wydany na 20-lecie FRSE w listopadzie 2013 r.

13 lutego w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Tbilisi odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiciele polskich uczelni uzyskali informacje na temat aktualnej sytuacji sektora edukacji w Gruzji oraz poznali możliwości współpracy międzyuczelnianej. Natomiast 15 lutego na targach podczas godzinnej sesji wybrane uczelnie zaprezentowały możliwości dla Gruzinów zainteresowanych studiowaniem w Polsce. Organizatorzy przygotowali także quiz wiedzy o naszym kraju.

Studiowanie za granicą jest coraz bardziej popularne wśród gruzińskich studentów, którzy mogą na ten cel otrzymać specjalne wsparcie finansowe lub dedykowane pożyczki edukacyjne (studia na gruzińskich uniwersytetach są przeważnie płatne – dostęp do bezpłatnej edukacji wyższej ma ok. 25% najlepszych studentów). W Gruzji studiuje blisko 200 tys. osób, 50 proc. z nich wyraża zainteresowanie podjęciem kształcenia za granicą.