Ready, Study, Go! Poland na konferencji EAIE w Liverpoolu


W trwającej od wtorku do piątku (13–16 września) konferencji EAIE (European Association for International Education) w Liverpoolu (Wielka Brytania) udział wzięło blisko 5,5 tys. ekspertów zajmujących się szkolnictwem wyższym z ponad 80 państw.

W tym prestiżowym gronie znalazła się 65-osobowa delegacja z Polski, której przewodniczyli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Konferencja EAIE jest największym w Europie zgromadzeniem przedstawicieli świata akademickiego poświęconym współpracy międzynarodowej.

W programie konferencji znalazło się ponad 170 sesji, debat oraz warsztatów. Kilka z nich było prowadzonych przez reprezentantów polskich szkół wyższych. Podczas spotkania odbyło się również ponad 20 wydarzeń towarzyszących, które stanowiły znakomitą okazję do dyskusji na tematy związane z umiędzynarodowieniem oraz wymianą praktyk w ramach sieci partnerskich.

Konferencji towarzyszyły targi, na których zaprezentowana została również polska oferta akademicka. Odwiedzający polskie stoisko narodowe zorganizowane w ramach kampanii „Ready, Study, Go! Poland” poruszali tematy związane z wymianą studencką, projektami badawczymi oraz wspólnymi studiami. Polska była również sponsorem bezpłatnej sieci wi-fi na terenie centrum kongresowego w Liverpoolu. Każdy użytkownik sieci został automatycznie przekierowany na stronę www.go-poland.pl.

EAIE – założona w 1989 roku – jest jedną z największych na świecie organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji, w szczególności zaś w szkolnictwie wyższym. Konferencja i targi EAIE odbywają się co roku w innym państwie europejskim. Przyszłoroczne spotkanie zostanie zorganizowane w Sewilli w Hiszpanii.

 
RSG! Poland - EAIE Liverpool 2016