Realizacja Programu Edukacja


Uprzejmie informujemy, że pandemia wirusa COVID-19 oraz związane z nią obostrzenia w ruchu i pracy nie wpływają na realizację Programu Edukacja.
Operator Programu przedstawił Krajowemu Punktowi Kontaktowemu i B
iuru Mechanizmów Finansowych propozycję działań naprawczych.
Sugerowane przedsięwzięcia to m.in. wydłużenie okresu realizacji projektu, elastyczne podejście do mobilności i spotkań projektowych (przy rekomendowaniu spotkań online), wydłużenie mobilności w Komponencie II (Mobilność w Szkolnictwie Wyższym) o semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, przesunięcie terminu kolejnego naboru wniosków.
Jak tylko otrzymamy stanowisko wyżej wymienionych instytucji, przekażmy je do Państwa wiadomości.

Pragniemy zapewnić, że w tej niestandardowej sytuacji pozostajemy do Państwa dyspozycji, podpisujemy ostatnie umowy, wypłacamy bieżące zaliczki.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do
kontaktu z pracownikami naszego Zespołu.