Regionalny Punkt Informacyjny w Koninie


Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie  we współpracy z Narodową Agencją Programu Erasmus+ prowadzi jedyny w Wielkopolsce Regionalny Punkt Informacyjny FRSE. W ramach tego działania upowszechnia informacje o programie Erasmus+ i innych programach realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Prezentuje wyniki pracy tych programów i przekazuje narzędzia do aplikowania, wspiera w realizacji projektów.

15.01.2020 r. Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia i Dualnego i Zawodowego w Koninie zorganizowałao konferencję „Program Erasmus+ szansą dla Wielkopolski”

Do uczestnictwa zostali zaproszeni przedstawiciele placówek oświatowych z terenu województwa wielkopolskiego, w szczególności dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół. Dzięki dużej frekwencji wielu interesariuszy skorzystało z profesjonalnego i praktycznego wsparcia ekspertów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, będącej Narodową Agencją Programu Erasmus+. Uczestnicy konferencji podczas trzech bloków tematycznych oraz w formie indywidualnych konsultacji otrzymali narzędzia niezbędne korzystania z Programu.

W pierwszej części informację o strukturze programu Erasmus+ oraz innych programach prowadzonych przez Narodową Agencję Programu Erasmus +, od praktycznej strony przedstawiła Arleta Jaśniewicz pracownik CWRKDIZ w Koninie. W kolejnej prezentacji ofertę Akcji 1. Programu Erasmus+ dla sektora: „Kształcenie i szkolenia zawodowe” zaprezentowała Agnieszka Dąbrowska-Cholewińska ekspert FRSE z Krajowego Centrum Europass. Tajniki i szczegóły Programu Erasmus+ dla sektora: „Młodzież” oraz „Edukacja szkolna” natomiast, zobrazował Michał Dereń przedstawiciel FRSE sektora Młodzież. W trakcie konferencji w ramach działań Regionalnego Punktu Informacyjnego uczestnicy zapoznali się i zaopatrzyli w najnowsze materiały informacyjne i promocyjne dotyczące różnych programów realizowanych w ramach FRSE, również tych mniej  popularnych.

Liczni uczestnicy konferencji potwierdzili trafność i praktyczny charakter uzyskanych propozycji wsparcia. Wielokrotnie podkreślali potrzebę kolejnych spotkań oraz zadeklarowali uczestnictwo w zaplanowanych przez CWRKDiZ w Koninie warsztatach przygotowania wniosków aplikacyjnych.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia.