Rekordowa liczba złożonych wniosków w programie Erasmus+


W sektorze kształcenie zawodowe nastąpił ponad pięćdziesięcioprocentowy wzrost wniosków składanych w tej perspektywie finansowej. Jesteśmy jednym z niewielu państw, w których od początku programu liczba wniosków nieustannie rośnie – podobną tendencję możemy zaobserwować jedynie w Grecji oraz na Węgrzech i Cyprze.

W tym roku odnotowano wpływ ponad tysiąca wniosków, co daje nam drugie miejsce w Europie – ustępujemy jedynie Turcji (2 450 wniosków). Za nami znalazły się takie kraje jak: Hiszpania (630), Niemcy (618) i Francja (531).  Na zainteresowanie tematem kształcenia zawodowego w Polsce ma wpływ coraz większa świadomość wśród decydentów, nauczycieli oraz przedstawicieli biznesu. Wspólne działania prowadzą do zwiększenia inwestycji w tym obszarze, również poprzez wykorzystanie środków unijnych. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że od 2014 r. FRSE dysponuje dodatkowymi środkami na realizację projektów w sektorze VET z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, co znacząco podnosi szanse na otrzymanie dofinansowania.

Edukacja dorosłych w czołówce europejskiej!

W tym roku  FRSE dysponuje większym budżetem na dofinansowanie projektów z zakresu edukacji dorosłych nie tylko z programu Erasmus+, ale również  po raz pierwszy z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Rekord ilości składanych wniosków został pobity również w sektorze Edukacja dorosłych (Mobilność kadry edukacji dorosłych). To najlepszy wynik od trzech lat, którego wzrost wyniósł ponad 50% więcej niż rok temu, co daje 3 miejsce w Europie (po Turcji i Hiszpanii)

Wśród wnioskodawców znalazło się wiele instytucji kultury, co jest szczególnie ważne, zwłaszcza że w tym roku obchodzony jest Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego.

Wyników konkursu wniosków można się spodziewać już na początku maja b.r.