Rekordowy rok w programie wymian studenckich Erasmus


W roku akademickim 2012/2013 w programie wymian studenckich Erasmus udział wzięło prawie 270 tys. studentów z całej Europy. To rekord w 27-letniej historii tego programu.

Z wyjazdów Erasmusa w latach 1998-2013 skorzystało 139 577 polskich studentów (wyjazdy na studia – 124 445 oraz praktyki – 15 232). Ubiegły rok akademicki również był rekordowy – 16 221 studentów wyjechało kształcić się poza granicami naszego kraju. Erasmus pomaga polskim uczelniom umiędzynarodowić się i zmodernizować. Obecność w murach uczelni zagranicznych studentów i wykładowców oraz możliwość kształcenia studentów według programów opracowanych wspólnie z zagranicznymi placówkami to cenne źródła podniesienia jakości kształcenia. Erasmus pomógł zdobyć międzynarodowe doświadczenie tysiącom studentów i pracowników uczelni.

Nie bez przyczyny mówi się dziś o pokoleniu otwartych na świat Europejczyków. Pokolenie Erasmusa to już ponad 3 miliony osób, które mają za sobą erasmusowe doświadczenie. Wspólnie ucząc się, pracując i spędzając czas wolny, tworzą bezcenną dla Europy wartość – wzajemne zrozumienie i chęć pokojowego współistnienia.

W roku 2012/2013 w programie wzięło udział ponad 269 tys. studentów, czyli o 15 tys. więcej niż rok wcześniej. Za granicę wyjechało też 52 tys. pracowników uczelni – w tym 7 242 z Polski.

W ramach programu Erasmus studenci spędzają za granicą średnio nieco ponad pół roku i otrzymują stypendium w wysokości 253 euro na miesiąc. Największą popularnością wśród polskich studentów cieszą się Hiszpania, Niemcy i Włochy, a jeśli chodzi o praktyki, najczęściej wybieranym krajem jest Hiszpania.

W programie uczestniczą wszystkie kraje UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria i Turcja. W tym roku przystąpiła do niego również była jugosłowiańska republika Macedonii.

Polskie uczelnie z Kartą Uczelni Erasmusa uprawniającą do udziału w programie

  • Liczba uczelni

Udział uczelni w programie Erasmus
W roku akademickim 2013/2014 w programie Erasmus brało udział prawie 5 tys. uczelni z całej Europy.

Mobilność studentów
Ogółem w latach 1987-2013 na część studiów i na praktyki programu Erasmus wyjechało ponad 3 miliony studentów ze wszystkich krajów uczestniczących w programie.
Z wyjazdów Erasmusa w latach 1998-2013 skorzystało 139 577 polskich studentów (wyjazdy na studia i na praktyki).

Nowe doświadczenia

Dzięki zagranicznym studiom młodzi ludzie zdobywają nowe doświadczenia i zwiększają swoje szanse na rynku pracy. Wykładowcy mogą doskonalić swój warsztat w oparciu o zagraniczne doświadczenia.

W tej chwili studia lub staż za granicą odbywa około 10 proc. studentów z UE

Unii zależy na tym, by w 2020 roku było ich dwa razy więcej.

We wrześniu UE opublikuje swoje pierwsze badanie dotyczące wpływu programu Erasmus na szanse młodych ludzi na zatrudnienie. W roku akademickim 2012/2013 na zagraniczne wykłady wyjechało około 500 przedsiębiorców, co wskazuje na poprawę współpracy między biznesem a środowiskami akademickimi.
Erasmus+

W tym roku ruszyła rozszerzona wersja programu, Erasmus+, z którego w ciągu kolejnych siedmiu lat stypendia otrzymają cztery miliony osób, w tym dwa miliony studentów uczelni wyższych.

Nowy program obejmuje również wymiany dla uczniów przyuczających się do zawodu i wolontariuszy. Dodatkowe wsparcie otrzymają osoby o specjalnych potrzebach oraz pochodzące ze środowisk w trudnej sytuacji lub z regionów najbardziej oddalonych.

Program nosi imię Erazma z Rotterdamu (łac. Desiderius Erasmus Roterodamus), jednego z czołowych humanistów renesansu, który żył w latach 1466-1536 i podróżował po całej Europie w poszukiwaniu wiedzy.

Liczba wyjazdów studentów w ramach programu Erasmus

  • Ogółem studenci ze wszystkich krajów członkowskich