Relacja z I dnia Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego w Polsce


Pogłębienie współpracy i wymiana doświadczeń na temat zaangażowania społecznego młodych ludzi – takie są cele trwającego w Warszawie III Forum Młodzieżowego Partnerstwa Wschodniego. W programie pierwszego dnia obrad były m.in. warsztaty i panele dyskusyjne z udziałem minister edukacji Anny Zalewskiej.

Wspólnie pokonać bariery

Spotkanie, w którym uczestniczy ponad 300 osób z 33 krajów Europy – m.in. Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Armenii i Azerbejdżanu – jest okazją do zidentyfikowania problemów utrudniających młodym ludziom uczestnictwo w procesach decyzyjnych oraz do opracowania rozwiązań, które sprawią, że decydenci na poziomie krajowym i unijnym będą lepiej reagować na problemy młodego pokolenia.

Rekomendacje wypracowane w trakcie warszawskiego spotkania zostaną przedstawione podczas  szczytu Partnerstwa Wschodniego, zaplanowanego na listopad. Spotkanie ma jednak wymiar nie tylko oficjalny. Dla organizatorów istotna jest również integracja i budowanie przyjaznych relacji – temu właśnie służyła gra miejska, zorganizowana wieczorem w przeddzień inauguracji Forum.

Konferencję otworzył podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć. Podkreślił on, że Polska od wielu lat przywiązuje dużą wagę do rozwijania relacji ze społeczeństwami naszych sąsiadów ze Wschodu, promowania dialogu i budowania postaw otwartości i tolerancji, czego potwierdzeniem jest pełnienie przez nasz kraj roli gospodarza Forum. – Młode pokolenie powinno być w większym stopniu beneficjentem współpracy z Unią Europejską – to na Was spoczywa odpowiedzialność za kształt Europy, państw i lokalnych społeczności – mówił do uczestników minister Kopeć.

Przedstawiciel MEN zaznaczył, że Polska wspierała i wspiera rozszerzenie unijnych inicjatyw młodzieżowych na młodych ludzi z krajów Partnerstwa Wschodniego. Podkreślił też znaczenie programu Erasmus+ i zaapelował, by tworzony właśnie Europejski Korpus Solidarności, mający zwiększyć zaangażowanie ludzi i organizacji w inicjatywy na rzecz solidarności w Europie, objął kraje Partnerstwa Wschodniego. – Wszystkim nam zależy na rozwijaniu polityki, która jest odpowiedzią na realne problemy młodego człowieka, i w której młody człowiek jest prawdziwym partnerem – zadeklarował.

Uczestników Forum powitała również Martine Reicherts, dyrektor generalna ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu w Komisji Europejskiej. W emocjonalnym przemówieniu zaapelowała do młodych ludzi, by zechcieli przejąć odpowiedzialność za Europę. – Musicie poczuć, że macie moc. Budujmy wspólnotę opartą na wartościach, bo wciąż mamy wokół siebie zjawiska, o których chciałoby się powiedzieć: never again. Zapomnijmy o granicach – widzę na tej sali, że młodzi ludzie z Azerbejdżanu niczym nie różnią się od młodych z Londynu. Wszyscy marzą o wolności, demokracji, mają profile w mediach społecznościowych, cały czas kontaktują się ze sobą i wymieniają idee. To bardzo dobrze! Polityka nie powinna polegać ani na gadaniu ani na słuchaniu starców. Polityka to to, co dzieje się tutaj: dzielenie się wiedzą, ideami, wspólne chodzenie do kina i na piwo – stwierdziła Reicherts. Zaapelowała, by młodzież zaczęła rozdawać karty w Europie, bo „starzy” politycy – jej zdaniem – zawiedli.

Sesję otwierającą zakończył dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji. – Nieco zazdroszczę pani Reicherts tak osobistego przemówienia. I też powiem coś zupełnie od siebie. Gdy zaczynałem pracę w FRSE pod koniec lat 90., Fundacja była instytucją bardzo małą. Przez te lata systematycznie rośliśmy, teraz zatrudniamy setki osób i prowadzimy całe portfolio programów edukacyjnych i młodzieżowych. I Wam wszystkim życzę dokładnie tego samego: rozwoju. Uczyńmy naszą przyszłość jeszcze lepszą – z Waszą pomocą i Waszymi rękami – powiedział Paweł Poszytek.

Drugim ważnym punktem programu był panel dyskusyjny zatytułowany „Zwiększanie aktywności młodych ludzi w różnorodnej, skomunikowanej Europie, gwarantującej włączenie społeczne”. W spotkaniu uczestniczyli wiceministrowie młodzieży i sportu Azerbejdżanu – Intigam Babayew, Gruzji – Revaz Javelidze, Mołdowy – Pavel Ianet oraz Ukrainy – Oleksandr Yarema, a także przedstawiciele: Europejskiego Forum Młodzieży – Ville Majamaa, Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego – Aleksandra Kalatozishvili i Europejskiej Agencji Działań Zewnętrznych – Boris Iaroschevitch.

Decydenci omówili sytuację młodzieży w swoich krajach i rozwój polityki młodzieżowej. Podkreślili, że wszelkie działania w tym zakresie powinny być prowadzone wyłącznie przy udziale młodych ludzi – i zapewnili, tak właśnie się dzieje. Ministrowie przyznali jednocześnie, że w niektórych państwach wciąż sporym problemem jest polityczny nacisk na organizacje młodzieżowe, będący reliktem dawnego systemu.

W trakcie dyskusji wśród największych barier dla aktywności młodych ludzi wymieniono brak wsparcia finansowego, deficyt zaufania do rządzących oraz niedostateczne wsparcie osób o mniejszych szansach, m.in. mniejszości. Ville Majamaa zauważył, że do podstawowych problemów należy też bariera językowa. – Korzystanie z usług tłumaczy, jak wiemy, jest drogie. Ale to może być wskazówka dla decydentów, na jakiego rodzaju granty powinny móc liczyć organizacje młodzieżowe – stwierdził. Boris Ignashevitsch zaapelował natomiast, by młodzież z krajów Partnerstwa Wschodniego patrzyła nie tylko w stronę Brukseli – i od niej oczekiwała wsparcia – ale też coraz ściślej współpracowała między sobą. – Wymiana nie może być jednotorowa ani jednokierunkowa. Liczymy w Europie na waszą energię, dynamizm, doświadczenie. My też chcemy się od was wiele nauczyć. Wszyscy przecież stoimy de facto przed tymi samymi wyzwaniami – liczy się edukacja, zatrudnienie, aktywność obywatelska i upodmiotowienie. Liczę, że będziecie aktywni – mówił Iarochevitch.

Popołudniową część pierwszego dnia konferencji rozpoczęło spotkanie europejskiej młodzieży z minister edukacji narodowej Anną Zalewską. Szefowa MEN przedstawiła realizowaną reformę oświaty, podkreślając m.in. znaczenie ciągłego kształcenia nauczycieli, stałego aktualizowania programów szkolnych oraz rozwoju umiejętności współpracy między uczniami i kształtowania postaw obywatelskich. Później Anna Zalewska przez kilkadziesiąt minut odpowiadała na pytania młodych ludzi, dotyczące m.in. roli nauczycieli w edukacji obywatelskiej czy zwiększania udziału organizacji pozarządowych w kształtowaniu polsko-ukraińskiej współpracy młodzieżowej. – Apeluję o to, byście przygotowywali nie idee, ale konkretne rozwiązania. Zbyt często jest tak, że tego rodzaju spotkania kończą się bez wyraźnych efektów – stwierdziła. – Pomyślcie i przyjdźcie z postulatami do ministerstwa, będziemy załatwiać – dodała.

Goście konferencji mogli się spotkać również z innymi „grubymi rybami”. Wśród nich byli m.in. przedstawiciele Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, reprezentanci Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, pracownicy Partnerstwa UE-Rada Europy na rzecz młodzieży oraz przedstawiciele FRSE, SALTO EECA i Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Równocześnie trwały warsztaty dotyczące przedsiębiorczości społecznej, komunikacji strategicznej, promowania wolontariatu oraz wykorzystywania nowych narzędzi informatycznych do angażowania młodzieży. Młodzi ludzie mieli również do dyspozycji m.in. sale do networkingu i minibibliotekę.

W sesji wieczornej zorganizowano warsztaty tematyczne zatytułowane „Młodzi ludzie jako aktywni, krytyczni i odpowiedzialni obywatele”, „Młodzi ludzi i przedsiębiorczość – jak wziąć przyszłość w swoje ręce” oraz „Młodzi ludzie i dzisiejsza edukacja: formalna, nieformalna i pozaformalna”. Pierwszy dzień obrad zakończył się spotkaniem w Belwederze. W zabytkowych wnętrzach użyczonych przez Kancelarię Prezydenta goście konferencji z kilkudziesięciu krajów mogli podzielić się wrażeniami i posłuchać opinii osób z innych krajów.

Organizatorami III Forum Młodych Partnerstwa Wschodniego są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i ośrodek SALTO-EECA. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent RP Andrzej Duda.

Zapraszamy do przeczytania relacji z II dnia konferencji – gościem specjalnym był unijny komisarz ds. polityki sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych Johannes Hann.

Eastern Partnership Youth Forum