Relacja z II dnia Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego w Polsce


Polityka młodzieżowa powinna być traktowana priorytetowo przy rozdzielaniu funduszy UE. To jedna z rekomendacji uczestników III Forum Młodych Partnerstwa Wschodniego. Drugiego dnia konferencji gościem specjalnym był komisarz UE ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa Johannes Hahn.

Młodzi wskazali kierunek

III Forum Partnerstwa Wschodniego to dwudniowa konferencja zorganizowana w Warszawie z udziałem decydentów i ponad 300 przedstawicieli organizacji młodzieżowych z całej Europy. Większość gości stanowią działacze z Ukrainy, Białorusi, Mołdowy, Armenii, Gruzji i Azerbejdżanu – i właśnie dlatego gościem specjalnym drugiego dnia obrad był Johannes Hahn – unijny komisarz zajmujący się współpracą z krajami sąsiadującymi z Unią. Otwierając obrady przekonywał, że warszawskie spotkanie jest niesłychane ważne, bo to młodzi ludzie zdecydują, jak będzie wyglądać przyszłość Starego Kontynentu. – Mam nadzieję, że zrobicie dobrą robotę, bo właśnie zostałem dziadkiem – i przyszłością Europy jestem mocno zainteresowany – podkreślił.

Johannes Hahn przedstawił osiągnięcia Komisji Europejskiej w obszarze współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego. – Bardzo ważnym, symbolicznym elementem naszych działań jest liberalizacja przepisów wizowych. Chcemy tworzyć rzeczywistość bez granic, także tych administracyjnych, dlatego cieszymy się, że młodzież z Ukrainy, Gruzji i Mołdowy może już podróżować do Unii bez wiz – podkreślił Hahn. – Być może czyni to świat mniejszym, ale w pozytywnym wymiarze: jesteśmy bliżej siebie – dodał komisarz.

Poinformował też o postępach w zawieraniu umów stowarzyszeniowych. Do tej pory porozumienia takie UE zawarła z Ukrainą, Gruzja i Mołdową. – Jest mi niezwykle miło ogłosić, że zakończyliśmy też negocjacje w sprawie nowej umowy z Armenią. Rozpoczęły się rozmowy w tej sprawie z Azerbejdżanem, zrobiono też pierwsze kroki w ramach „polityki krytycznego zaangażowania” z Białorusią – powiedział Hahn.

Unijny komisarz wymienił też przykłady zaangażowania Unii w rozwój polityki młodzieżowej. – Najważniejszym przedsięwzięciem jest oczywiście Erasmus+. Po raz pierwszy zresztą byli stypendyści tego programu znaleźli się w składzie Komisji Europejskiej – jest ich aż troje – podkreślił. – W przyszłości w ramach polityki młodzieżowej będziemy skupiać się na tworzeniu szans na wzrost zatrudnienia, na edukacji i kształtowaniu postawy przedsiębiorczości oraz na stwarzaniu młodzieży jak największej liczby sposobności do udziału w życiu politycznym, społecznym i ekonomicznym – zapowiedział.

Komisarz wymienił też konkretne przykłady zaangażowania Unii w rozwój współpracy młodzieżowej z krajami Partnerstwa Wschodniego. – W ciągu ostatnich trzech lat UE wydała ponad 100 mln euro m.in. na realizację 7500 programów mobilności – przypomniał. Zapowiedział też, że do końca tego roku ponad 500 szkół z krajów Partnerstwa będzie włączonych do programu eTwinning – skorzysta z internetowej platformy umożliwiającej komunikację, wspólną pracę nad projektami i tworzenie społeczności online. W przyszłym roku w Gruzji zacznie też działać pierwsza europejska szkoła oferująca stypendia dla najlepszych uczniów, nie tylko z Gruzji. – Ponadto UE w ramach programu „UE for Youth” zarezerwowała 20 mln euro na promowanie aktywnych postaw młodych ludzi, rozwijanie ich kompetencji przywódczych i przedsiębiorczości. Kolejnych 8 mln euro zostanie przeznaczonych na wspieranie młodych ludzi z krajów Partnerstwa, chcących zaangażować się w życie polityczne i społeczne – mówił komisarz.

W trakcie sesji otwierającej II dzień obrad głos zabrał również Madis Lepajoe. Zastępca sekretarza generalnego ds. młodzieży i spraw międzynarodowych w estońskim Ministerstwie Edukacji i Badań Naukowych przypomniał, że jego kraj w lipcu przejmie prezydencję w Unii Europejskiej i przedstawił jej priorytety. Wśród nich będą m.in. działania na rzecz zwiększenia zaangażowania młodzieży w bieżącą działalność UE oraz rozpoczęcie debaty pod hasłem „Młodzież w Europie – i co dalej”. Lepajoe zaprosił młodych działaczy do udziału w Europejskiej Konferencji Młodzieżowej, organizowanej przez władze w Tallinie w październiku br.

Estoński gość opowiedział również o pomyśle jego kraju na zwiększanie aktywności młodzieży. Jest nim rozwój technologii cyfrowych. – Mamy świadomość, że wielu młodych ludzi żyje w świecie wirtualnym. Jak zachęcić ich do życia w tym realnym? Właśnie wykorzystując narzędzia cyfrowe – podkreślił.

Po sesji inauguracyjnej przyszedł czas na dwie tury warsztatów. Podobnie jak w czwartek, młodzież mogła wziąć udział w spotkaniach zatytułowanych „Młodzi ludzie jako aktywni, krytyczni i odpowiedzialni obywatele”, „Młodzi ludzi i przedsiębiorczość – jak wziąć przyszłość w swoje ręce” oraz „Młodzi ludzie i dzisiejsza edukacja: formalna, nieformalna i pozaformalna”.

To właśnie wnioski i postulaty opracowane w trakcie tych spotkań trafiły na listę rekomendacji III Forum. Uczestnicy konferencji zaapelowali m.in. o stworzenie spójnej polityki wobec procesu decyzyjnego, zarządzanego wspólnie przez rząd i młodzież. Zwrócili też uwagę na konieczność podniesienia efektywności istniejących i stworzenie nowych mechanizmów wzmacniających, usprawniających i monitorujących prawa młodzieży oraz zaapelowali o nadanie priorytetu polityce młodzieżowej i jej projektom przy przyznawaniu środków finansowych przez UE.

Młodzi ludzie uznali również, że UE powinna: wspierać finansowo współpracę byłych uczestników Wolontariatu Europejskiego, stworzyć międzynarodowy fundusz inwestycyjny wspierający przedsiębiorczość społeczną oraz wprowadzić naukę przedsiębiorczości do programów kształcenia. W zakresie współpracy między różnymi rodzajami edukacji młodzi zaapelowali o wspieranie synergii pomiędzy edukacją formalną i pozaformalną. Wszystkie rekomendacje III Forum zostaną przedstawione uczestnikom „dorosłego” Szczytu Partnerstwa Wschodniego, zaplanowanego na listopad.

W sesji podsumowującej konferencję głos zabrali Vassilis Maragos z dyrekcji generalnej ds. rozszerzenia i krajów sąsiadujących Komisji Europejskiej oraz podsekretarz stanu w MSZ Bartosz Cichocki. – Dziękuję za te rekomendacje, szczególnie dotyczące przedsiębiorczości – powiedział Maragos. – Mamy ogromną pracę domową do wykonania, ale Wy również. Postrzegam młodzież jako przewodników na drodze zmiany, bo wierzę, że każde pokolenie przychodzi z nową wizją przyszłości, z nowymi propozycjami. Musimy teraz razem pracować, aby wasze zaangażowanie  było stałe, ustrukturyzowane, co musimy razem wypracować, w ramach konkretnego dialogu w każdym z krajów – powiedział.

Wiceszef polskiego MSZ zaapelował z kolei do młodych, by nie zapominali o podnoszeniu kompetencji. – Żeby się zaangażować w kreowanie przyszłości, musicie podnosić kwalifikacje, zdobywać wiedzę – to podstawa w naszym życiu. Mam nadzieję, że właśnie tego nauczyliście się podczas Forum. Bądźcie aktywni, krytyczni, kształtujcie przyszłość – swoją i swoich krajów. Liczę, że pewnego dnia spotkamy się w zupełnie zjednoczonej Europie – powiedział Bartosz Cichocki.

Konferencję zakończył koncert w Reducie Banku Polskiego.

Organizatorami III Forum Młodych Partnerstwa Wschodniego byli: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i ośrodek SALTO-EECA. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent RP Andrzej Duda.

Eastern Partnership Youth Forum