Relacja z Polsko-Litewskiego Kongresu Młodzieży


W ciągu 5 lat działalności Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży zrealizowano 292 projekty, w których uczestniczyło prawie 7 tys. młodych ludzi. 6 listopada podczas odbywającego się w Warszawie Polsko-Litewskiego Kongresu Młodzieży dyskutowano na temat budowania mostów przyjaźni między oboma narodami oraz nagrodzono najlepsze inicjatywy realizowane w ramach funduszu.

Podczas spotkania odczytano listy premierów obu państw – Donalda Tuska i Andriusa Kubiliusa, którzy zadeklarowali wsparcie dla Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Polski premier zaznaczył, że Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży jest w dużej mierze realizacją naszych marzeń o zjednoczonej Europie bez barier, granic i uprzedzeń. Według premiera Litwy inwestycja w wymianę młodzieży obu krajów służy najlepiej budowaniu polsko-litewskiej przyjaźni.

Podczas panelu dyskusyjnego socjolodzy, politolodzy, przedstawiciele władz i instytucji nadzorujących prace funduszu rozmawiali z młodzieżą o specyfice relacji polsko-litewskich oraz inicjatywach, które mogą wpłynąć na przyszłość kolejnych pokoleń.

Nagrody dla polskiej i litewskiej młodzieży przyznano w trzech kategoriach: najdłuższe partnerstwo, najbardziej kreatywny projekt i największa zmiana.

„5 lat istnienia funduszu wskazuje wyraźnie, jak istotną rolę spełnia on w dziele wzajemnego poznania się Polaków i Litwinów, bez którego niemożliwa jest budowa partnerskich relacji” – zaznaczył w liście do młodzieży Donald Tusk.

O fundusze na realizację wymian polsko-litewskich mogą występować szkoły i placówki oświatowe, instytucje i organizacje pozarządowe. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Funduszu: www.plf.org.pl.

 

Tytuł