Relacja z VIII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów


O przedsiębiorczości młodych, zarządzaniu biznesem, pakiecie na rzecz zatrudnienia młodzieży, edukacji, ale także o europejskiej perspektywie dla Bałkanów i dla Ukrainy. O tym wszystkim debatowano w czasie VIII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów, które odbyło się w dniach 3-6 września br. w Nowym Sączu.

W Forum wzięło udział prawie 350 młodych liderów z 39 państw Europy. Specjalnymi gośćmi Forum byli m.in. Oleksandr Vilkul, Wicepremier Ukrainy, Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki RP, Valdis Zatlers, były Prezydent Łotwy, Alex Petriashvili, Minister ds. Europejskiej i Euro-Atlantyckiej Integracji Gruzji, Boris Tadic, były Prezydent Serbii, Jarosław Gowin oraz László Andor, Komisarz UE ds. Polityki Socjalnej, Zatrudnienia i Wykluczenia Społecznego.

Wicepremier Piechociński przekonywał, że co drugi przedstawiciel młodego pokolenia w Europie musi podjąć próbę zbudowania własnego miejsca pracy, dla siebie i dla innych. Stwierdził, że jeżeli w tym pokoleniu nie wzrośnie liczba przedsiębiorców, młodym grozi bezrobocie. „Bez względu na to, czy w przyszłości będziecie w Londynie, Madrycie, Kijowie czy Budapeszcie, to w 50 procentach będziecie skazani na bezrobocie” – powiedział.

Piechociński zwrócił uwagę, że Polacy są najbardziej przedsiębiorczym narodem europejskim. „Jesteśmy też narodem wybitnych indywidualistów, a jednocześnie mamy problem, aby z tego pojedynczego kapitału ludzkiego zbudować kapitał społeczny” – mówił.

Wicepremier Vilkul przekonywał, że integracja europejska jest priorytetem dla Ukrainy. „W ciągu ostatnich trzech lat zrobiliśmy znacznie więcej dla polepszenia relacji z Unią Europejską niż na przestrzeni poprzednich dwudziestu lat. Ukraina chce stworzenia strefy wolnego handlu z Unią. Jesteśmy pewni, że stowarzyszenie jest korzystne zarówno dla Ukrainy jak i dla Europy. To dla nas cywilizacyjny wybór i katalizator reform, które teraz przeprowadzamy, zarówno reformy sądownictwa jak i reformy oświatowej” – przekonywał Vilkul.

Boris Tadić, Prezydent Serbii w latach 2004–2012 zaznaczył, że integracja europejska państw bałkańskich zależy nie tylko od ich determinacji, woli politycznej i gotowości do reform, ale także od gotowości Unii Europejskiej do zrealizowania swojej misji szerzenia pokoju i dobrobytu na świecie.
„Rozumiem, że UE musi obecnie rozwiązać swoje wewnętrzne problemy. Ale jestem mocno przekonany, że Europa osiągnie swój pełny potencjał tylko wtedy, kiedy państwa zachodnich Bałkanów wejdą do UE. Czuję osobistą satysfakcję, że proces ten nabiera obecnie tempa. To był priorytet mojej prezydentury i cieszy mnie to, że także obecny prezydent Tomislav Nikolić zrewidował swoje stanowisko w tej sprawie. Serbia ma bardzo bliskie związki i szczególne relacje z Rosją, ale kulturowo i cywilizacyjnie należymy do Unii Europejskiej. Przez dziesięciolecia byliśmy zorientowani na zachód. I to się nie zmieni”.

Komisarz UE László Andor zapewniał, że projekt „gwarancji młodzieżowej” jest odpowiedzią na problem bezrobocia wśród młodzieży, ale wprowadzenie tego instrumentu to nie oznacza, że młodzi mogą siedzieć z założonymi rękami i czekać na gwarancję zatrudnienia. Zachęcał do kształcenia ustawicznego, zdobywania nowych kwalifikacji, mobilności i poszukiwania zatrudnienia na własną rękę.

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów organizowane regularnie od 2006 roku to jedno z najważniejszych wydarzeń międzynarodowych młodego pokolenia. Dzisiaj Forum to sieć ponad 2330 młodych osób, szefów organizacji pozarządowych, społecznych, ekonomicznych, studenckich, młodzieżówek partii politycznych, stowarzyszeń pracodawców, a także młodych pracowników naukowych, dziennikarzy i przedsiębiorców.

Misją Forum jest tworzenie idei dla przyszłości Europy.
Organizatorami Forum są Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw,
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Instytut Studiów Wschodnich.
Województwo Małopolskie jest Głównym Partnerem wydarzenia.