Rozpoczęcie naboru do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej


30 września 2019 r. dobiega końca trzecia kadencja Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów dokumentów opracowywanych w ministerstwie, odnoszących się do spraw dzieci i młodzieży oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji.
Efekty działań, które Rada do tej pory podejmowała, potwierdziły, że możliwość swobodnego wyrażania własnych poglądów przez dzieci i młodzież w sprawach bezpośrednio ich dotyczących, ma istotne znaczenie. Doceniając aktywność obecnych członków i zastępców członków Rady, ogłoszony został nabór kandydatów do czwartej kadencji Rady.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej poprzez formularz zgłoszeniowy

Kontakt:
Anna Gozdek,
starszego specjalistę
w Biurze Organizacyjnym w Ministerstwie Edukacji Narodowej
tel.: (22) 34-74-140, mail: anna.qozdek@men.qov.pl.