Rozpoczynamy cykl konferencji EDUinspiracje. Pierwsza w Rzeszowie


EDUinspiracje to cykl konferencji regionalnych, których celem jest pokazanie, w jaki sposób skutecznie i efektywnie można wykorzystać fundusze europejskie na realizację zadań oświatowych w odwołaniu do priorytetów realizowanej reformy oświaty.

Pierwsze spotkanie z cyklu EDUinspiracje odbędzie się 28 września w Rzeszowie (miejsce: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów – Przemyśl). W konferencji udział wezmą m.in. przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Narodowej Agencji Programu Erasmus+), eksperci w dziedzinie edukacji, a także Podkarpacki Kurator Oświaty. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele instytucji oświatowych, nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz kadra zarządzająca placówkami edukacyjnymi.

Podczas konferencji z cyklu EDUinspiracje zostaną zaprezentowane przykłady działań realizowanych ze środków programu Erasmus+, które spełniają cele zbieżne z założeniami planowanych zmian. Uczestnicy spotkania dowiedzą się m.in. tego jak rozwijać kompetencje językowe uczniów oraz zmotywować najmłodszych do samodzielnego zdobywania wiedzy, a także jak zachęcić młodzież do angażowania się w wolontariat, którego rok właśnie obchodzimy.

Zdaniem minister edukacji Anny Zalewskiej inicjatywy wolontariackie odgrywają dziś szczególną rolę, ponieważ uczą wrażliwości, empatii. – Chodzi o to, żeby dzieci i młodzież przyzwyczajać, że żyją w społeczeństwie – oznajmiła minister. – Człowiek musi żyć też dla drugiego człowieka, dla wspólnot, w których funkcjonuje – dodała.

Ponadto prelegenci przedstawią pomysły na realizację inicjatywy, celem których wsparcie doskonalenia zawodowego kadry edukacyjnej, co jest podstawowym warunkiem poprawy jakości funkcjonowania polskiej szkoły. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się, jak program Erasmus+ ułatwia tworzenie planów kształcenia zawodowego kadry edukacyjnej oraz jakie korzyści dzięki zagranicznym wyjazdom mogą odnieść nauczyciele.

Regionalne spotkanie będzie również okazją do tego, aby zastanowić się nad tym, jakie działania edukacyjne podjąć w wybranym województwie we współpracy z samorządem terytorialnym oraz jakie cele można osiągnąć, realizując unijne projekty edukacyjne.

Więcej informacji: eduinspiracje.org.pl/konferencje.