Rusza Europejski Korpus Solidarności – nowy program dla młodzieży i organizacji


Komisja Europejska opublikowała informację o konkursie wniosków w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Europejski Korpus Solidarności to nowy program skierowany do młodzieży (18-30 lat) oraz organizacji i instytucji. Komisja Europejski przeznaczyła 44 mln euro na projekty dotyczące tematyki solidarnościowej realizowane przez instytucje, organizacje, firmy i młodzież.

W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności dostępne będą 3 rodzaje działań:

·         Partnerstwa na rzecz wolontariatu i projekty wolontariatu

·         Praktyki zawodowe i miejsca pracy

·         Projekty solidarnościowe

28 państw członkowskich Unii Europejskiej może w pełni uczestniczyć we wszystkich działaniach Europejskiego Korpusu Solidarności. Ponadto udział w niektórych działaniach Europejskiego Korpusu Solidarności jest otwarty dla organizacji z państw należących do EFTA/EOG: Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, krajów kandydujących do UE: Turcji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz krajów partnerskich.

Program daje możliwość realizacji działań, które będą odpowiedzią na ważne tematy społeczne. Wszystkie działania muszą mieć charakter solidarnościowy, jednocześnie dając możliwość młodzieży zdobywania nowych doświadczeń, rozwijania kompetencji i umiejętności.

Organizacje będą mogły realizować działania na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Termin składania wniosków: 16 października 2018 r.

Przewodnik po Europejskim Korpusie Solidarności: https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/library/documents/2018-european-solidarity-corps-guide.pdf

Wnioski online: https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home

Europejski Korpus Solidarności a Erasmus+

Wraz z uruchomieniem Europejskiego Korpusu Solidarności polskie organizacje nie będzie możliwe wnioskowanie o fundusze na projekty wolontariatu w ramach programu Erasmus+.

Organizacje, które zainteresowane są projektami wolontariatu powinny składać wniosek w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, który w znacznej części opiera się na filarze wolontariatu.

 

Akredytacje w ramach Erasmus+ oraz Znak Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności

W związku z uruchomieniem konkursu na projekty Europejskiego Korpusu Solidarności informujemy, że od 10 sierpnia 2018 wstrzymany zostaje proces wnioskowania o akredytację organizacji wolontariatu Erasmus+.

  • Wnioski o akredytację złożone do 10/08/2018 r., zostaną rozpatrzone zgodnie z dotychczasowymi procedurami obowiązującymi w Erasmus+;
  • Od 11/08/2018 organizacje, które chcą ubiegać się o fundusze w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności muszą złożyć wniosek o Znak Jakości. Przyznanie Znaku Jakości jest warunkiem wstępnym umożliwiającym wnioskowanie o fundusze w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Jednocześnie informujemy, że organizacje, które posiadają akredytację Wolontariatu Europejskiego Erasmus+ mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności na projekty wolontariatu bez wnioskowania o Znak Jakości.

Organizacje, które chcą ubiegać się o dofinansowanie w filarze „Staże zawodowe i miejsca pracy” muszą złożyć wniosek o Znak Jakości do 16 października br. by móc składać wniosek na ten termin.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji będzie pełniła rolę Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności.

 

W razie pytań prosimy o kontakt: eks@frse.org.pl