Rusza platforma Youth Wiki


Dziś w Brukseli odbędzie się konferencja inaugurująca nowe narzędzie Komisji Europejskiej – Youth Wiki – internetową bazę danych poświęconą polityce młodzieżowej w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W założeniu projekt ten jest zbliżony do prowadzonej od 2011 r. przez sieć Eurydice Eurypedii (europejskiej encyklopedii krajowych systemów edukacji) i ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu rzetelnych i porównywalnych danych dotyczących polityki młodzieżowej w Europie.

Baza Youth Wiki utworzona z inicjatywy Komisji Europejskiej ma powstawać stopniowo do roku 2018 i dotyczy dziewięciu obszarów tematycznych: przegląd polityki dotyczącej młodzieży, wolontariat, zatrudnienie i przedsiębiorczość, włączanie społeczne, uczestnictwo w życiu społecznym i politycznym, edukacja i szkolenia, zdrowie, kultura i kreatywność i młodzież i świat. Ponadto w bazie znajdują się dane statystyczne i wyniki badań naukowych dotyczących sytuacji młodzieży w danym państwie oraz inicjatywy na rzecz młodzieży podejmowane na poziomie krajowym i lokalnym oraz regulacje prawne czy informacje o bieżących reformach.

W 2017 r. opracowano treść pierwszych pięciu rozdziałów dotyczących Polski, a ich autorami są: Mateusz Konieczny (przegląd polityki dotyczącej młodzieży), dr hab. Magdalena Dudkiewicz (wolontariat i włączanie społeczne), dr Marcin Sińczuch (uczestnictwo w życiu społecznym i politycznym) i dr hab. Ewa Giermanowska (zatrudnienie i przedsiębiorczość). Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji koordynuje w Polsce proces powstawania bazy Youth Wiki, która już od dziś dostępna jest pod linkiem: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki.