Ruszyła Akademia Erasmus+


Dwanaście sesji tematycznych, ogromne zaangażowanie beneficjentów, setki pytań kierowane do ekspertów Narodowej Agencji Programu Erasmus+ oraz praktyczne wskazówki dotyczące składania wniosków – 25 lutego odbyła się inauguracja Akademii Erasmus+ – cyklu spotkań z osobami zainteresowanymi nowym programem.

Do 17 marca br. osoby, które chcą wziąć udział w akcji 1 „Mobilność edukacyjna” powinny złożyć do Narodowej Agencji stosowny wniosek. Nowy program, często kojarzony z bardzo popularnym „Erasmusem” połączył ze sobą m.in. dwa duże programy edukacyjne: „Uczenie się przez całe życie” (Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig oraz Erasmus) oraz „Młodzież w działaniu”.

Z programu będą mogły skorzystać ponad 4 miliony osób – studenci, uczniowie, wolontariusze, dorośli. Jest on otwarty zarówno dla zdobywających doświadczenie młodych ludzi, jak również dla osób, które chcą poszerzać swoją wiedzę – kadry pedagogicznej, pracowników uczelni, osób pracujących z młodzieżą, seniorami. Nowym komponentem programu Erasmus+ jest sport. Dzięki temu z funduszy Erasmusa będzie można finansować np. niekomercyjne europejskie wydarzenia sportowe.

Tutaj priorytetami będą m.in. walka z zagrożeniami dla spotu, np. doping czy ustawianie wyników, promowanie dobrego zarządzania karierą dwutorową oraz promocja wolontariatu sportowego – wyjaśniła podczas konferencji prasowej Joanna Żukowska-Easter, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Siedmioletni budżet programu Erasmus+ wyniesie prawie 15 mld euro. Polska z tej puli otrzyma około miliarda euro, w tym 102 mln euro w 2014 roku. Z kwoty przeznaczonej na realizację programu w naszym kraju ponad 11 proc. skierowane jest na działania związane z edukacją szkolną, 22 proc. na kształcenie i szkolenia zawodowe, 10 proc. na młodzież, 5 proc. na edukację dorosłych i 33,3 proc. na szkolnictwo wyższe. Dzięki temu uczelnie wciąż będą mogły prowadzić wymiany zagraniczne studentów, zapraszać na wykłady profesorów z zagranicznych uczelni oraz wysyłać swoją kadrę naukową na szkolenia i kursy w szkołach wyższych całej Europy.

Narodową Agencją odpowiedzialną za realizację programu w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. – Mająca 20-letnie doświadczenie instytucja, która w poprzedniej perspektywie finansowej dzięki środkom z UE sfinansowała mobilności ponad pół miliona Polaków – argumentował Mirosław Marczewski, dyrektor generalny FRSE podczas konferencji prasowej.
Akademia Erasmus+