Ruszyła rekrutacja na Forum Ekonomiczne Młodych Liderów


Ponad 350 młodych osób z 42 państw Europy spotyka się podczas XI Forum Ekonomicznego Młodych Liderów, aby debatować z wybitnymi przedstawicielami życia politycznego, społecznego i biznesowego oraz kreować idee dotyczące przyszłości Starego Kontynentu.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 5–9 września 2016 roku w Nowym Sączu. Uczestnicy spotkania dyskutować będą na takie tematy jak bezpieczeństwo międzynarodowe, przyszłość Europy i przestrzeni euroatlantyckiej, Europa i świat w obliczu wydarzeń na Ukrainie, wzrost gospodarczy, przedsiębiorczość młodych, zarządzanie biznesem, problemy demograficzne w Polsce i Europie w aspekcie społeczno-gospodarczym, rola lidera oraz młodych osób we współczesnym świecie. Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu, zapraszamy do rejestracji.

Uczestnicy

Do udziału w Forum zapraszamy młodych liderów z organizacji pozarządowych, społecznych, ekonomicznych, studenckich, politycznych, stowarzyszeń pracodawców, a także młodych pracowników naukowych, dziennikarzy i przedsiębiorców.

Rekrutacja

Rejestracja przebiega w kilku etapach. Najpierw należy wypełnić ankietę i podać podstawowe informacje. Następnie organizator przesyła odpowiedź drogą mailową wraz z instrukcjami dotyczącymi dalszej rekrutacji, pełnym formularzem zgłoszeniowym oraz linkiem umożliwiającym zakup biletu na wydarzenie. Po wypełnieniu tej ankiety i dokonaniu wpłaty uczestnik otrzyma bilet w postaci cyfrowej (na wcześniej podany adres).

Rodzaje biletów

Early Bird (85 zł)

(dostępny w dniach 20 czerwca – 28 czerwca 2016 r.)

Cena biletu obejmuje: uczestnictwo w Forum, zakwaterowanie i wyżywienie, transport lokalny, udział w warsztatach i panelach dyskusyjnych, tłumaczenie paneli na język polski, rosyjski oraz angielski, udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy (8 września br.), udział w imprezach integracyjnych, bankiecie i uroczystych kolacjach, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Forum.

Regular ticket (200 zł)

(dostępny w dniach 28 czerwca – 21 sierpnia 2016 r.)

Cena biletu obejmuje: uczestnictwo w forum, zakwaterowanie i wyżywienie, transport lokalny, udział w warsztatach i panelach dyskusyjnych, tłumaczenie paneli na język polski, rosyjski oraz angielski, udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy (8 września br.), udział w imprezach integracyjnych, bankiecie i uroczystych kolacjach, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w forum.

Special ticket (480 zł)

(dostępny w dniach 21–26 sierpnia 2016 r.)

Cena biletu obejmuje: uczestnictwo w forum, zakwaterowanie i wyżywienie, transport lokalny, udział w warsztatach i panelach dyskusyjnych, tłumaczenie paneli na język polski, rosyjski, angielski podczas, udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy (8 września br.), udział w imprezach integracyjnych, bankiecie i uroczystych kolacjach, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w forum.

Należy pamiętać, że wraz ze zbliżającym się terminem forum cena biletów wzrasta.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji oraz opłat można znaleźć w dziale FAQ na stronie http://www.forum-leaders.eu/2016-pl.php

Uczestnikom z Polski organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

Kryteria uczestnictwa

Podstawowymi wymogami są: znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym; aktywne uczestnictwo w życiu politycznym, obywatelskim, społecznym lub gospodarczym; praca w organizacji pozarządowej bądź innej. W dalszej kolejność ocenie zostanie poddane doświadczenie zdobyte w pracy w wyżej wskazanych organizacjach/instytucjach; udział w kursach i seminariach oraz obecne zaangażowanie w działalność organizacji pozarządowych lub innych.

Głównym celem spotkania jest stworzenie platformy wymiany poglądów między osobami posiadającymi różnorodne doświadczenia oraz pochodzącymi z różnych krajów i kultur. Z tego powodu bardzo prosimy o wytypowanie jednego kandydata z jednej instytucji/organizacji. Wyjątek stanowią organizacje z krajów lub regionów reprezentowanych na forum przez mała liczbę uczestników. Takie podmioty będą mogły wytypować więcej niż jednego kandydata.

Organizatorzy

  • Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
  • Instytut Studiów Wschodnich
  • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+