Ruszyły zapisy na Forum Ekonomiczne Młodych Liderów


Zapraszamy do udziału w jubileuszowym X Forum Ekonomicznym Młodych Liderów, które odbędzie się w dniach 7-11 września 2015 roku w Nowym Sączu.

Ponad 350 młodych liderów z 42 europejskich państw spotyka się w Polsce, aby dyskutować o przyszłości Europy. W debacie udział wezmą reprezentanci młodego pokolenia, przedstawiciele biznesu oraz decydenci. Spotkanie stanowi nie tylko okazję do wymiany poglądów. To również miejsce, gdzie rodzą się nowe pomysły oraz podejmowane są decyzje o wspólnych działaniach.

O czym będziemy dyskutować?

Tematyka jubileuszowego Forum Młodych Liderów będzie koncertowała się na następujących obszarach:

 • bezpieczeństwo międzynarodowe;
 • przyszłość Europy i przestrzeni euroatlantyckiej;
 • Europa i świat w obliczu wydarzeń na Ukrainie;
 • wzrost gospodarczy;
 • przedsiębiorczość młodych;
 • zarządzanie biznesem;
 • problemy demograficzne w Polsce i Europie w aspekcie społeczno-gospodarczym;
 • rola i zadania dla młodych liderów we współczesnym świecie.

Uczestnicy Forum

Do udziału w forum zapraszamy szefów organizacji pozarządowych, społecznych, ekonomicznych, studenckich, młodzieżówek partii politycznych, stowarzyszeń pracodawców, a także młodych pracowników naukowych, dziennikarzy i przedsiębiorców.

Jak uczestniczyć w Forum Młodych Liderów?

Aby wziąć udział w Forum należy do 7 lipca 2015 r. wypełnić formularz on-line (wyłącznie w języku angielskim).
Etap I – przesłanie zgłoszenia
Dla osób z Polski oba etapy rekrutacji prowadzi Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw.
Etap II – informacja zwrotna od organizatorów, potwierdzenie uczestnictwa oraz wniesienie opłat. Informacji na temat II etapu rekrutacji udziela Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw (mail).

Opłaty

Udział w Forum jest płatny. Organizatorzy zapewniają częściowe dofinansowanie tylko wybranym uczestnikom.

Opłata rekrutacyjna wynosi:

 • 160 zł dla osób, które otrzymały dofinansowanie;
 • 600 zł dla osób, które nie otrzymały dofinansowania.

O przyznaniu dofinansowania osoby, które ubiegały się o taką dopłatę, poinformuje Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw. Uczestnikom z Polski organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

Kryteria uczestnictwa w Forum Młodych Liderów

Kryteria, które muszą spełnić uczestnicy forum to:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • aktywne uczestnictwo w życiu politycznym, społecznym oraz gospodarczym danej organizacji pozarządowej lub innej instytucji;

Jeżeli kandydaci spełnią powyższe wymagania, ocenie zostanie poddane ich doświadczenie zdobyte w pracy, udział w dodatkowych kursach i seminariach oraz aktywność w organizacjach pozarządowych o charakterze politycznym, społecznym lub obywatelskim.
Aby forum było miejscem wymiany opinii osób pochodzących z wielu środowisk i kultur, posiadających odmienne doświadczenie, a także reprezentujących różne idee, poglądy i wartości, uczestniczące organizacje prosimy o wytypowanie jednego przedstawiciela. Jedynie organizacje z krajów, które nie będą licznie reprezentowane na forum, mogą wskazać więcej przedstawicieli.

Organizatorzy

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Instytut Studiów Wschodnich
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+