Seminarium bilateralne Programu Edukacja


Serdecznie zapraszamy na seminarium bilateralne realizowane w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Seminarium odbędzie się w dniach 9-11 kwietnia
KIEDY: 09.04.2019, godz. 18:00
GDZIE: Gdańsk, Hotel Scandic, Podwale Grodzkie 9

Seminarium ma na celu nawiązanie partnerstw pomiędzy instytucjami z Polski i z Państw -Darczyńców, co będzie kluczowe na etapie wnioskowania o dofinansowanie realizowanych wspólnie projektów w ramach Programu Edukacja.
Uczestnikami wydarzenia mogą być przedstawiciele publicznych i niepublicznych podmiotów działających we wszystkich sektorach edukacji, w co najmniej jednym z obszarów wymienionych poniżej:

  • troska o zdrowie i warunki życia dziecka na każdym etapie edukacji;
  • zarządzanie i nadzór w edukacji;
  • jakość w edukacji;
  • rozwój i promocja kształcenia zawodowego, w tym systemów kształcenia dualnego, staży i praktyk;
  • edukacja włączająca w praktyce;
  • włączenie nowych technologii do edukacji i szkoleń oraz nowe modele nauczania i szkolenia;
  • opracowywanie programów nauczania, a także wspólnych programów i stopni naukowych.

Seminarium będzie prowadzone wyłącznie w języku angielskim. Ze względu na warsztatowy charakter seminarium, wymogiem jest udział wyłącznie osób faktycznie zaangażowanych w późniejsze projekty.

Zachęcamy do zapoznania się z programem seminarium

Zapraszamy do rejestracji – rejestracja trwa do 28 marca br. do godz. 16.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy będą mieli zapewniony nocleg oraz wyżywienie. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu. Wypełnienie formularza (dostępnego po kliknięciu w przycisk: „Zarejestruj się”) nie gwarantuje uczestnictwa– o takiej możliwości poinformujemy w oddzielnej wiadomości.

Więcej informacji www.education.org.pl

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Zapraszamy!